Technologie ACF

Technologie ACF společnosti Kurita předchází tvorbě měkkých úsad a korozi.

Nová technologie ACF („bez chloridu amonného“) využívá jako přísady kapalné chemikálie s velmi silným organickým základem. Ty předcházejí korozi a tvorbě měkkých úsad působením amonných solí v jednotkách na destilaci surové ropy, jednotkách FCC, zařízeních pro hydroúpravu, hydro-krakovacích zařízeních, reformovacích jednotkách či jiném procesním zařízení, kde k takovým problémům běžně dochází.

Inovační způsob úpravy je založen na několika krocích:

  • Velmi silná organická báze okamžitě reaguje se silnými kyselinami, např. kyselinou chlorovodíkovou, a vytváří kapalnou sůl chloridu ACF.
  • Amoniak se uvolňuje z amonných solí za vzniku příslušné kapalné soli ACF.
  • Vzniklé soli ACF mají neutrální pH, jsou velmi hygroskopické a lze je snadno odstranit vodou.

Jaké výhody přináší technologie ACF?

  • Prevence koroze a znečištění solemi díky vzniku kapalných solí ACF. Tyto soli mají neutrální pH.
  • Odstranění již vytvořených usazenin solí za provozu zařízení.
  • Okamžitá reakce s velmi korozivní kyselinou chlorovodíkovou a amonnými solemi.
  • Vzniklé soli ACF lze snadno odstranit vypírací či kyselou vodou. Kapalné soli ACF jsou hygroskopické a velmi málo korozivní.
  • Zajištění dlouhé životnosti provozního zařízení.
  • Snížení potřeby čištění.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.