Kodex jednání Skupiny Kurita

Důležité hodnoty

„Důležité hodnoty“ jsou základem při našem rozhodování a jednání a v „Kodexu jednání skupiny Kurita“ jsou zakotveny způsoby správného chování a postup při realizaci těchto hodnot zakládající se na dodržování právních předpisů, zákonů a společenské etiky.

Důležité hodnoty

Spravedlivost

Aby byla naše společnost flexibilní a konkurenceschopná a dokázala obstát v tržním prostředí, budeme podnikat poctivě a nebudeme lpět na zastaralých hodnotách a myšlenkách.

Transparentnost

Abychom se stali celosvětovou firemní skupinou, budeme aktivně přejímat pravidla platná v mezinárodní společnosti a budeme podnikat transparentním způsobem.

Integrita

Budeme podnikat upřímně, usilovně se snažit o splnění očekávání společnosti a budeme nadále posilovat naši pověst společnosti, která vždy dostojí svému slovu.

Bezpečnost

Jako společnost, která celosvětově udává směr v oblasti technologií, budeme našim zákazníkům poskytovat prvotřídní výrobky a služby a minimalizujeme dopad těchto technologií na lidský život a majetek.

Symbióza

Jakožto moderní společnost v oblasti vodohospodářství a životního prostředí budeme podnikat tak, aby byl náš hospodářský růst v symbióze s ochranou životního prostředí, abychom následujícím generacím předali životní prostředí planety Země v dobrém stavu.

Kodex jednání jasně stanoví společné normy jednání, které přesahují jazykové, zvykové, kulturní i jiné hranice.

Úplné znění kodexu je k dispozici v tomto PDF:

 

S radostí vám budeme k dispozici.