Chladicí a provozní voda

Inovační řešení zabraňující korozi, tvorbě úsad a mikrobiologickému znečištění.

Nejdůležitějším bodem každého procesu s chlazením vody je optimální přenos tepla. Přenos tepla negativně ovlivňují pevné úsady, koroze a tvorba biofilmu. Společnost Kurita proto vyvíjí pro systémy chladicí a provozní vody zakázková řešení založená na biocidech a na kombinovaných přípravcích pro předcházení vzniku pevných a měkkých úsad a potlačování koroze.

Osvědčené koncepce úpravy společnosti Kurita zahrnují dodávku a dávkování chemikálií podle konkrétního systému i nepřetržitou podporu našich spokojených zákazníků. Díky komplexnímu výzkumu a vývoji společnosti Kurita naše produkty splňují požadavky na nejmodernější technologii. Kromě ekonomických aspektů společnost Kurita věnuje zvláštní pozornost úpravě systémů chladicí vody šetrné vůči životnímu prostředí: Kurita dodává vše od biocidů bez obsahu AOX přes ozónovou technologii po koncepce úpravy bez použití fosfátů. Společnost Kurita je oprávněně již deset let jedním z pouhých 30 podniků obchodovaných v rámci indexu NAI (Natur-Aktien-Index / Nature-Stock-Index).

Jakým druhem systémů se společnost Kurita zabývá?

 • systémy s průchodem najednou
 • otevřené chladicí systémy / chladicí věže
 • uzavřené chladicí okruhy
 • kondicionovací systémy
 • topné systémy a okruhy sprinklerů
 • jakýkoli typ provozní vody

Jaké druhy produktů společnost Kurita nabízí?

Proč zvolit společnost Kurita?

 • předcházení ucpání potrubí a čerpadel
 • optimální přenos tepla
 • předcházení poruchám na zařízení
 • předcházení odstávkám systémů
 • snížení frekvence provozní údržby
 • minimalizace nákladů

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

Inhibitory koroze.

Koroze v otevřených a uzavřených systémech chladicí vody způsobuje vážná poškození zařízení, zkracuje jeho životnost a snižuje účinnost. Pomocí účinných inhibitorů koroze společnosti Kurita se takovému poškození vyhnete, vyvarujete se enormních nákladů na nové potrubí a výměníky tepla a snížíte náklady na nezbytné opravy a energii.

Společnost Kurita dodává inhibitory koroze pro otevřené i uzavřené systémy chladicí vody. Vhodný inhibitor koroze volíme podle typu chladicí vody. Dokonalé potlačování koroze zahrnuje nejen volbu správného inhibitoru koroze, ale také kontrolu všech příslušných parametrů vody. Koncepce přesně nastavené úpravy a účinné monitorovací systémy společnosti Kurita zajišťují optimalizované kondicionování vašeho systému.

Kromě tradičního potlačování koroze dodáváme také produkty pro omezování důlkové koroze, koroze pod úsadami a mikrobiologicky ovlivněné koroze (MIC). Proti těmto typům koroze se používají naše inhibitory koroze v kombinaci s našimi patentovanými polymery, biocidy a biodispergátory.

Úspěch našich úprav kontrolujeme online pomocí nejmodernějších technologií. Kromě používání konvenčních korozních kuponů společnost Kurita dokáže také nepřetržitě určovat rychlost koroze a potenciál k důlkové korozi. To umožňuje rychlý zásah v případě zvyšující se rychlosti koroze. Společnost Kurita navíc analyzuje škody způsobené korozí, aby mohla zjistit a odstranit jejich základní příčinu.

Potlačování pevných úsad.

Úsady uhličitanu vápenatého, fosforečnanu vápenatého, slizu a dalších materiálů snižují účinnost otevřených a uzavřených systémů chladicí vody. Obnova chladicí účinnosti vyžaduje časově náročné a nákladné čištění. Aby zabránila vytváření pevných úsad a nánosů minerálů a tuhých látek, dodává společnost Kurita širokou řadu inhibitorů založených na fosfonátech, polyfosfátech a speciálních polymerech.

Jednou z hlavních výhod produktů společnosti Kurita je jejich výjimečný disperzní účinek na železo a pevné látky. Produkty zcela brání vzniku nánosů a minerálních usazenin a zajišťují neomezený přenos tepla do tepelného výměníku. Naše produkty dále eliminují nebezpečí koroze pod usazeninami. Společnost Kurita, která dodržuje často přísné předpisy pro vypouštěné vody, poskytuje i produkty neobsahující fosfáty, které úplně potlačují pevné úsady a usazeniny i v chladicích vodách s vysokou tvrdostí, vysokou hodnotou pH a o vysokých teplotách.

Kromě chemické úpravy chladicích vod má společnost Kurita nezbytné know-how pro navrhování a efektivní využívání systémů úpravy sladkých vod a filtrace vedlejších toků.

Regulace mikrobiologie.

Otevřené a uzavřené systémy chladicí vody ohrožuje biofilm a biologické znečištění. Biofilm omezováním přenosu tepla snižuje chladicí účinek a tím zvyšuje riziko mikrobiologicky ovlivněné koroze (MIC). Tato forma koroze může rychle vést k zásadním poškozením a podstatnému omezení využitelnosti zařízení.

V posledních letech vzrůstají obavy veřejnosti z patogenních mikroorganismů, především legionelly, v chladicí vodě. Vysoké koncentrace bakterie legionella v chladicí vodě jsou pro člověka nebezpečné a mohou vážně poškozovat zdraví v důsledku legioneliózy (legionářské nemoci) a pontiacké horečky. Zařízení a celé provozy s tímto potenciálním zdravotním rizikem se musí odstavit.

Kurita nabízí velké množství oxidačních i neoxidačních biocidů, které zabraňují vytváření biofilmu a biologickému znečištění. Kromě tradičních produktů klademe důraz zejména na ekologické alternativy, jako je ozón, peroxid vodíku nebo oxid chloričitý. V systémech s vysokým potenciálem k biologickému znečištění se velmi osvědčilo doplňkové používání biodispergátorů pro odstraňování a prevenci vzniku biologických usazenin.

*Upozornění: Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

 

Na základě našich zkušeností a za pomoci našich odborníků vyvíjíme zakázková řešení pro uspokojení vašich individuálních potřeb. S radostí vám poskytneme osobní poradenství.

S radostí vám budeme k dispozici.