Inhibitory koroze

Zavedené koncepty protikorozní úpravy.

Při petrochemických procesech se koroze vyskytuje často v různých formách a způsobuje na zařízení vážné škody. Z ekonomických důvodů však není možné všechny materiály z uhlíkové oceli nahradit slitinami odolnými proti korozi (CRA). Korozivně působí kyslík, okysličovadla, oxid uhličitý (CO2), sirovodík (H2S), fenoly a organické kyseliny (např. mravenčí, octová a propionová). Koroze je elektrochemický proces, jemuž lze zabránit nebo jej lze významně potlačit pomocí vhodných inhibitorů koroze.

Rozlišuje se mezi následujícími formami koroze:

  • jednotná koroze
  • koroze v prasklinách
  • důlková koroze
  • koroze vyvolaná vodíkem (HIC)
  • popraskání způsobené korozí napětím (SCC)
  • eroze
  • amalgámová koroze (AHX / křehnutí tekutých kovů)

Společnost Kurita poskytuje velmi účinné programy úprav pro ochranu proti korozi, které splňují specifické požadavky příslušných výrobních zařízení. Naše zavedené koncepce chemické úpravy pro omezování koroze zahrnují přísady vychytávající kyslík, alkalizační aminy, filmotvorné aminy či jejich kombinace.

Korozi vznikající působením kyslíku v kotli nebo v systému na přípravu ředicí páry (DSG) lze předcházet přidáním činidla vychytávající kyslík. Používání hydrazinu již není povoleno kvůli jeho toxicitě a podezření, že se jedná o karcinogenní látku. Velmi účinné programy společnosti Kurita pro vychytávání kyslíku se vyznačují jednoduchým používáním a především nejsou karcinogenní, což zajišťuje ochranu zdraví zaměstnanců.

Alkalizační aminy společnosti Kurita jsou neutralizační aminy, které působí tak, že reagují s jakoukoli kyselou složkou a dochází k přímé chemické neutralizaci a zvýšením hodnoty pH. Naše „hotové přípravky“ nabízejí tu správnou kombinaci vysokovroucích a nízkovroucích aminů, která zajišťuje inhibici páry a vodní fáze.

Naše inhibiční programy s filmotvornými aminy dokáží proces koroze zastavit či zpomalit. Zajišťují dokonalou ochranu, neboť jejich působením vzniká velmi tenká vrstva tvořící bariéru proti korozivním látkám. V případě výběru filmotvorných aminů již není zapotřebí přísad pro vázání kyslíku, fosfátů ani dispergátorů. Filmotvorné aminy je možné kombinovat s alkalizačními aminy.

Používáme produkty neobsahující sodík, abychom zabránili vzniku prasklin kvůli korozi napětím vyvolané sodíkem a vytváření koksu v krakovací jednotce. Nebezpečná amalgámová koroze při průtoku surového plynu se potlačuje používáním našich speciálních přísad pro odstraňování rtuti.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.