Emulzní přerušovače

Emulzní přerušovače zajišťující rychlou separaci olejové a vodní báze.

V petrochemických procesech je rozhodující podmínkou pro bezproblémový provoz účinná separace uhlovodíků z provozní vody. Emulzifikace uhlovodíků a vody představuje běžný problém. Rozlišujeme emulze typu olej ve vodě a voda v oleji. Emulze mohou způsobovat na destilačních kolonách, tepelných výměnících a reboilerech tvorbu měkkých úsad a pod usazeninami může docházet ke korozi. Separovaná voda často stále obsahuje velké množství uhlovodíků, které jsou rozptýlené ve vodní fázi. V případě špatného oddělení fáze můžeme pozorovat sporadickou ztrátu vody.

Programy chemické úpravy podstatně zlepšují účinnost procesu separace. Používají se chemikálie, které označujeme jako emulzní přerušovače, deemulgátory nebo smáčedla. Jedná se o povrchově aktivní látky, které migrují na rozhraní olej/voda. Adsorbují se na olejových filmech obklopujících kapičky vody a olejové vrstvy rozrušují. Kapičky vody se následně shlukují a tvoří kapky, které jsou dostatečně velké na to, aby se silou gravitace oddělily od oleje. Emulzní přerušovače společnosti Kurita zajišťují rychlou separaci olejové a vodní fáze. Tím se brání v nežádoucím přenosu oleje a omezuje se tvorba měkkých úsad v destilačních kolonách, stripovacích kolonách, výměnících tepla a parních generátorech.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.