Naše bohaté dědictví

Milníky naší historie.

1949 Založení společnosti Kurita Water Industries Ltd. v Japonsku; prodej chemikálií pro úpravu kotlové vody
1951 Vstup do podnikání se zařízeními pro úpravu vody a zřízení prvního výzkumného a vývojového centra
1953 Zahájení podnikání v oblasti chemikálií pro čištění
1958 Rozšíření služeb spojených s údržbou
1961 Kotovány akcie ve druhé části burzy v Tokiu a na burze cenných papírů v Osace
1962 Kotovány akcie v první části burzy v Tokiu a na burze cenných papírů v Osace a zřízení druhého výzkumného a vývojového centra
1965 Nová linka na výrobu chemických produktů pro úpravy procesů
1973 Vývoj technologie přípravy ultra čisté vody pro elektronický průmysl
1985 Zřízení třetího výzkumného a vývojového centra
1986 Zahájení podnikání v oblasti čištění nástrojů v polovodičovém průmyslu
1989 Založení společnosti Kurita Europe GmbH v Německu
1991 Zahájení podnikání v oblasti regenerace půdy
1997 Založení nadace pro vody a životní prostředí Kurita Water and Environment Foundation. Tato nadace podporuje vybrané vědecké výzkumy a výzkumné projekty týkající se vod a životního prostředí.
2001 Založení Land Solution Inc., konzultační společnosti pro regeneraci půdy
2002 Zahájení dodávky ultračisté vody jako modelu provozovatele
2003 Kurita je zařazena na seznamu Natur-Aktien-Index NAI (Nature-Stock-Index)
2005 Zřízení čtvrtého výzkumného a vývojového centra
2015 Akvizice podniku zaměřeného na vodu, papír a hliníkové sloučeniny (dřívější BK Giulini) od Israel Chemicals Ltd. a založení společnosti Kurita Europe APW GmbH
2016 Sloučení Kurita Europe GmbH, Viersen s Kurita Europe APW GmbH, Ludwigshafen za účelem spojení sil a vytvoření jedné společnosti Kurita Europe

Z Japonska do světa.

Úspěšný příběh společnosti Kurita začal uprostřed minulého století: Haruo Kurita založil v roce 1949 v Japonsku společnost Kurita Water Industries Ltd. Zpočátku společnost dodávala námořnictvu chemické výrobky pro úpravu a optimalizaci kotlové vody. Společnost Kurita krátce na to rozšířila svou řadu produktů a začala nabízet systémy pro úpravu vody. K další expanzi došlo v 60. letech minulého století s chemickými řešeními pro optimalizaci procesů při výrobě papíru, petrochemickém průmyslu a při výrobě oceli.

Rostoucí odborné zkušenosti s úpravou vod a procesů, její vedoucí postavení na asijském trhu i nepřetržitý výzkum a vývoj umožnil společnosti Kurita Water Industries konsolidovat její postavení na globálním trhu. Nyní se tato skupina skládá z více než 55 mezinárodních poboček a přidružených společností – jednou z nich je Kurita Europe GmbH.

S radostí vám budeme k dispozici.