Přípravek pro ochranu membránových systémů proti tvorbě biofilmu.

KURIVERTER® RC

Tvorba biofilmu je jedním z nejzávažnějších problémů, kterým čelí systémy reverzní osmózy (RO), obzvláště v systémech s vysokým organickým zatížením, například zařízeních pro regeneraci odpadních vod, zařízeních na odsolování mořské vody nebo v potravinářském průmyslu.
Společnost Kurita vyvinula přípravek Kuriverter® IK-110, činidlo pro omezování tvorby biofilmu, které chrání vaše zařízení před biologickým vlivem na váš systém předběžné úpravy a na membrány.

Kuriverter® IK-110, vynikající přípravek pro omezování tvorby biofilmu, se přidává do nádrží na surovou vodu, aby byl celý systém RO chráněn proti tvorbě biofilmu za pomoci jediného produktu. Koncepce úpravy vody se zjednodušuje a to má přímý dopad na omezování procesu čištění a snižování souvisejících nákladů na pracovní sílu, chemikálie a dobu odstávek, což vede k poklesu celkových provozních nákladů.
Při používání přípravku Kuriverter® IK-110se diferenciální tlak snižuje, ztráta toku je omezena a míra odstraňování solí se zvyšuje.
Tyto vynikající výsledky jsou prokázány důkladným prozkoumáním membrány RO, při němž je díky používání nového přípravku zjištěna výrazně menší tvorba biofilmu na membráně RO.

Přípravek přináší následující výhody:

  • jedinečná a patentovaná technologie
  • certifikace NSF
  • snížení diferenciálního tlaku působícího na membránu
  • snížení požadované čerpací energie 
  • obnovení a udržení průtoku permeátu
  • snížení frekvence čištění na místě 
  • snížení celkových provozních nákladů.

Tuto novou úpravu lze považovat za účinný způsob pro potlačování adheze mikrobů k povrchu membrán RO a pro odstraňování přilnutých mikrobů a jejich metabolických produktů. Dokonce i v případě znečištěné napájecí vody a nedostatečných systémů předběžné úpravy je nové činidlo pro omezování tvorby biofilmu schopné problém odstranit bez dodatečných kapitálových investičních nákladů.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.