Koncepce regenerace membrán RO.

KURIVERTER® RC

Aplikace využívající membránové technologie s reverzní osmózou jsou běžnou součástí našeho života – od nepatrných pultových jednotek, které čistí naši pitnou vodu, až po průmyslové jednotky připravující vodu pro procesy nebo čištění vypouštěných vod pro opakované použití a masivní zařízení na odsolování mořské vody produkující tisíce krychlových metrů pitné a zavlažovací vody každý den. Membrány používané při této technologii čelí mnoha potenciálním problémům, totiž tvorbě pevných úsad a usazenin, tvorbě biofilmu, fyzickému napětí a chemickému poškození. Pro mnohé z těchto problémů jsme vyvinuli preventivní řešení ve formě předběžné úpravy, přípravků pro ochranu proti pevným úsadám, dispergátorů, biocidů a lepších provozních postupů. Membrány, které byly chemicky poškozeny a následně došlo ke zvýšenému průchodu solí, se jednoduše vyměňovaly, to však znamenalo vysoké náklady a výrobní ztráty.

Nyní tu ale je alternativa – technologie Kuriverter® RC společnosti Kurita. Tato technologie nám umožňuje membrány regenerovat, obnovovat odstraňování soli a oddalovat dobu výměny membrány na okamžik, kdy na to budou finanční prostředky a kdy to bude vhodné. A to vše za zlomek nákladů na výměnu díky jednoduchému procesu čištění na místě.

Technologie přináší následující výhody:

  • bezpečné součásti schválené FDA a NSF
  • jednoduchá aplikace procesu čištění na místě
  • okamžité řešení pro obnovení kvality permeátu
  • nízké náklady ve srovnání s výměnou
  • možnost plánování a vyhrazení prostředků v rozpočtu na případnou výměnu membrány.

Technologie Kuriverter® RC poskytuje obsluze membránového zařízení další nástroj pro snižování rizika a zvyšování účinnosti zařízení.

Provoz membránového zařízení je postupný proces, v němž má každý krok specifické požadavky na efektivní provoz a nedostatečná kontrola v jednom kroku má značný dopad na další krok. Společnost Kurita díky svým více než šedesátiletým zkušenostem nabízí řešení pro každý z těchto provozních kroků, které prodlouží životnost zařízení a sníží celkové provozní náklady.

Součásti technologie Kuriverter® RC plně vyhovují požadavkům FDA na potravinářské chemikálie pro lidskou spotřebu.

Technologie Kuriverter® RC je certifikována NSF / ANSI 60 pro používání v membránových zařízeních vyrábějících pitnou vodu.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.