Elektrárny

Elektrárny.

Dnešní energetický průmysl již podléhá přísným úředním předpisům. Tato pravidla budou v budoucnu pouze ještě přísnější. V důsledku toho je silná poptávka po nákladově efektivních řešeních šetrných k životnímu prostředí, která zajišťují bezpečnost zařízení i provozní bezpečnost.

A přesně to společnost Kurita dodává:
Naše patentované technologie zajišťují provoz vašich chladicích systémů bez omezení měřítkem, brání v množení bakterií Legionella, účinným způsobem upravuje kotlovou vodu bez používání látek ohrožujících zdraví, zvyšují účinnost vašich čistíren odpadních vod a značně zvyšují účinnost vašich systémů reverzní osmózy.

Krátce:
Vaše úprava vod je naší specialitou.

S radostí vám budeme k dispozici.