S.sensing CS – systém pro monitorování odpadních vod a regulaci dávkování v reálném čase.

Technologie S.sensing CS společnosti Kurita představuje inovační způsob regulace dávkování přípravků při úpravě odpadních vod. Tento nejmodernější systém založený na laserové technologii umožňuje měřit přímo v terénu zákal mezi vločkami na vstupu do usazovací nádrže.

 

 

Díky této technologii je možné pomocí systému S.sensing CS regulovat dávkování primárních koagulantů již během tvorby vloček, tedy ještě předtím, než vločky klesnou na dno usazovací nádrže.

Systém S.sensing CS provádí měření na vstupu do usazovací nádrže, a díky tomu také dokáže upravit dávkování koagulantu v závislosti na skutečné kvalitě vody na vstupu do usazovací nádrže. Pokud se kvalita nebo množství vody změní, systém dávkování přípravku upraví ihned, nikoli až za 1–2 hodiny, kdy bude z usazovací nádrže opět vycházet vyčištěná voda.

Systém S.sensing CS poskytuje několik výhod:

  • optimalizace dávkování koagulantu
  • zamezení nadměrnému dávkování
  • možnost dávkovat vždy správné množství přípravku ve správný čas
  • stabilní kvalita upravované vody
  • snížení nákladů na regulaci pH
  • snížení objemu kalů, čímž dochází k podstatnému poklesu nákladů na jejich likvidaci
  • úspora pracovní síly na úpravu odpadních vod
  • celkové snížení nákladů.

Díky nepřetržitému monitorování zajišťuje systém S.sensing CS optimální dávkování a zároveň hladký a stabilní provoz celého zařízení.

Podrobnější informace o zařízení: Zařízení a projektování.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.