Ocelářský a koksárenský průmysl

Ocelářský a koksárenský průmysl.

Mnoho výrobních zařízení v ocelářském průmyslu, například vysoké pece, konvertory, slévárny s nepřetržitým provozem, válcovny pro válcování pásové oceli zatepla i zastudena a koksárny, vyžadují pro chladicí okruhy a praní plynu obrovská množství vody. Během posledních několika let většina oceláren dokázala značně omezit spotřebu čerstvé vody na tunu oceli prostřednictvím recyklace vody a optimalizace procesu. Avšak normy pro vysokou kvalitu vody požadovanou pro vodní okruhy a předpisy pro odpadní vody zůstávají nezměněny, což má za následek zvýšenou poptávku po odborné úpravě vod.

Společnost Kurita je obeznámena s celým procesem výroby oceli odsurového železa až po hotový výrobek. Díky koncepcím úpravy vyvinutým speciálně pro splnění požadavků ocelářského průmyslu a kovoprůmyslu dokážeme efektivně řešit obvyklé problémy v tomto oboru, jako je například koroze, tvorba biofilmu, tvorba pevných úsad a zanášení stříkacích trysek.

Prosíme, zde zvolte aplikaci:

S radostí vám budeme k dispozici.