Jednáme dnes s odpovědností za zítřek

Jednání dnes se zodpovědností za zítřek.

Jednání společnosti Kurita se řídí její zodpovědností za životní prostředí. Studujte vlastnosti vody, ovládněte je a vytvoříme životní prostředí, ve kterém bude příroda a člověk v harmonii. Toto je jeden z vůdčích principů filosofie naší společnosti. A toto je náš dnešní závazek: při našem výzkumu a vývoji i při konkrétních řešeních pro vás přímo na místě.

Jsme nuceni si přiznat, že voda - náš nejdůležitější zdroj - je k dispozici v omezeném množství. Veškerou naši energii a schopnosti proto zaměřujeme na efektivní využívání této drahocenné komodity. Inovační technologie jako Kuriverter® RC poskytují rozhodující impulsy – s řešeními, ze kterých mají prospěch naši zákazníci. A životní prostředí.

Co utváří budoucnost naší planety?

 

Po dobu 70 let od svého založení společnost Kurita soustavně přicházela s řešeními v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. K problémům, s nimiž se současná společnost potýká, patří i oblasti, v nichž mohou technologie a zkušenosti nabyté společností Kurita pomoci ke zlepšení situace, například pokud jde o nedostatek sladké vody a klimatické změny, jak je uvedeno v cílech udržitelného rozvoje. Společnost Kurita bude společnosti i nadále přinášet hodnotu, aby přispěla k dosažení udržitelnosti naší planety.

 

Sami usilujeme nejen o plnění technologických úkolů, ale také využíváme naše schopnosti pro podporu humanitárních projektů.

Podpora humanitárních projektů

Společnost Kurita prokazuje plnění svého závazku společenské odpovědnosti a často daruje finanční prostředky tam, kde je to zapotřebí.

  • Pomocí daru organizaci Save the Children společnost Kurita podpořila projekt zaměřený na zlepšení zdravotního stavu dětí ve slumech v indickém městě Dillí. Zvyšování informovanosti o hygieně a zdraví v rámci komunity a výstavba hygienických zařízení byly hlavními opatřeními, která dětem umožní zdravý vývoj a v dospělosti možnost práce s perspektivou samostatného a důstojného života nad hranicí chudoby pro ně i celou jejich rodinu. Více se dočtete v naší tiskové zprávě.
  • Společnost Kurita rovněž poskytla dar organizaci CARE, jež je přední humanitární organizací zaměřenou na odstraňování chudoby po celém světě. Finanční příspěvek společnosti Kurita byl využit na podporu somálských uprchlíků v Keni, jimž bylo dlouhodobě poskytováno základní vzdělávání, voda a hygienické prostředky. Přečtěte si naši tiskovou zprávu a závěrečnou zprávu, v nichž se dozvíte, jaká opatření byla v rámci projektu realizována a jak projekt somálským uprchlíkům v Keni pomohl.
  • Společnost Kurita poskytovala praktickou asistenci uprchlíkům. Společnost Kurita vyslala kamion plný zimního oblečení do pobočky Červeného kříže v Mannheimu. Kromě daru v podobě oblečení se vedení společnosti rozhodlo podpořit finančním příspěvkem několik organizací zabývajících se integrací a ubytováním uprchlíků v německých městech Ludwigshafen a Mannheim. Podrobnější informace zde.

S radostí vám budeme k dispozici.