Technologia ACF

Technologia ACF opracowana przez Kurita zapobiega procesom osadzania i korozji.

Osadzanie soli amonowej to wszechobecne zagrożenie w rafineriach. Może prowadzić do niepewnych warunków eksploatacyjnych skutkujących w wysokich stratach w produkcji. Osadzanie soli często można wykryć w przypadku fluidalnego krakingu katalitycznego w głównych kolumnach destylacyjnych. Wyższe stężenia chlorków w pozostałości wsadu mogą być spowodowane osadami soli amonowej. Niskie poziomy najwyższej temperatury w urządzeniu frakcjonującym jednostek fluidalnego katalitycznego krakingu zwiększy ryzyko zanieczyszczenia. Negatywne skutki to zwiększony spadek ciśnienia, zalanie górnej części i straty w produkcji. Odzysk ciepła jest niezbędny w jednostkach produkcyjnych, które są sterowane za pomocą dławików. Typowe jednostki produkcyjne, gdzie osadzenie się soli amonowej lub wystąpienie korozji to urządzenia do hydrorafinacji, hydrokrakingu, reformatory katalityczne. Wymienniki wsadu/ścieków w jednostkach hydroprocesowych i w kolumnach stabilizujących są dotknięte w tym samym stopniu.

Najnowsza technologia ACF (Wolna od Chlorku Amonu) wykorzystuje zalety programu chemicznego. Dodatki ACF to płynne preparaty o bardzo wysokiej wytrzymałości zasady. ACF reaguje natychmiast z silnymi kwasami, takimi jak kwas solny. Silna zasada ACF powoduje wypieranie słabszego chlorku amonu lub dwusiarczku amonu z jego soli. Produkty reakcji ACF posiadają neutralne pH i bardzo niski potencjał korozji. W porównaniu, sól amonowa ma bardzo wysoki potencjał korozji.

Technologia ta charakteryzuje się również wysoką absorpcją wilgoci (wysoka higroskopijność). Sole ACF mogą absorbować wilgoć z otaczającej pary, aby utrzymać utworzone ciecze z soli ACF. Zapobiega to osadzaniu soli amonowej i korozji w urządzeniach do destylacji ropy, krakingu katalitycznego (FCC), hydrorafinacji, hydrokrakingu, reformatorach i innych jednostkach produkcyjnych.

Nowoczesne uzdatnianie polega na wykonaniu kilku czynności:

  • Bardzo mocna zasada organiczna natychmiast reaguje z mocnymi kwasami, tworząc płynną sól chlorku ACF.
  • Amoniak jest uwalniany z solą amonową poprzez tworzenie odpowiednich płynnych soli ACF.
  • Produkt reakcji ACF posiada neutralne pH, jest bardzo higroskopijny i łatwo się go usuwa z wody.

Jakie są zalety technologii ACF?

  • Zapobieganie osadzaniu soli i korozji wykorzystując sole ACF. Sole te posiadają neutralne pH i bardzo niski potencjał korozji.
  • Usuwanie już powstałych osadów soli amonowej podczas eksploatacji.
  • Natychmiastowa reakcja z bardzo żrącym kwasem solnym i solami amonowymi.
  • Utworzone sole ACF można łatwo usunąć z wód odpadowych lub kwaśnej wody. Płynne sole ACF posiadają właściwości higroskopijne i mają bardzo niski potencjał korozyjny.
  • Zapewnia długą żywotność urządzeń.
  • Zmniejszają potrzebę czyszczenia.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ci osobistej i indywidualnej pomocy.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.