Kontrola zapylenia

Rozwiązania minimalizujące zapylenie obniżają ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Zanieczyszczenia przenoszone w powietrzu występują w postaci aerozoli, gazów, albo oparów. Aerozole mogą występować w formie pyłu, mgły, dymu lub oparów. Lotny pył to zazwyczaj rozdrobnione cząstki stałe, które stają się lotne. Pył w powietrzu jest jednym z najpoważniejszych problemów w gospodarowaniu materiałami sypkimi. Niebezpieczeństwa związane z wdychaniem pyłu, widocznością w miejscach pracy i wybuchami pyłu to potencjalne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa. Straty produktu lub surowca mogą mieć znaczące skutki ekonomiczne. Emisja pyłów może wpływać na wydajność maszyn i na jakość produkcji. Pył zwykle pochodzi z większych mas tego samego materiału. Typowe procesy związane z gospodarowaniem materiałami to transport, rozładunek, składowanie, sortowanie i spiekanie. Zastosowanie wysoko wydajnych rozwiązań służących minimalizacji poziomu zapylenia redukuje ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa. Tworzą one cienką warstwę na materiałach sypkich. Materiały podlegające obróbce to węgiel, koks, rudy, siarka, szlam, ziemia, piasek, nawozy sztuczne, odpady stałe itp.

Kurita zapewnia wysoce skuteczne rozwiązania minimalizujące rozprzestrzenianie się pyłu za pomocą mokrych lakierów lub pianki. Rozwiązania minimalizujące zapylenie zawierają przyjazne środowisku środki tłumiące. Oferują doskonały stosunek kosztu do wydajności. Rozwiązanie Ferrosolf® zapobiega powstawaniu kurzu i zanieczyszczeń przemysłowych w składach i magazynach. Cząsteczki pyłu są wychwytywane i usuwane. Systemy mokrego pryskania wykorzystywane są do minimalizacji dostępu wody do materiałów sypkich. Specjalne filtry przeciwpyłowe drastycznie zmniejszają napięcie powierzchniowe wody przy niskich stężeniach. Wiążą one cząsteczki pyłu w większe agregaty. Przy wykorzystaniu transporterów, zraszanie czystą wodą często nie jest preferowaną metodą. Rozpylanie pianki może być najlepszą opcją, aby zminimalizować zapylenie na przenośniku. Spiekanie wymaga bardzo wydajnej redukcji zapylenia na przenośniku. Zwiększa efekt usuwania. Metody minimalizacji pyłu na przenośnikach oferowane przez Kurita mogą być wykorzystywane do tworzenia stabilnych i puszystych pian. Pianka działa jako bariera dla cząsteczek pyłu.

Przedsiębiorstwa zajmujące się górnictwem i budownictwem drogowym są zmuszone utrzymać niski poziom pyłu. Wydają tysiące dolarów na wodę, konserwację ciężarówek i produkty kontrolujące pył drogowy. Potrzebują produktów przyjaznych dla środowiska. Zraszanie wodą może doprowadzić do wypadków w ruchu drogowym przez zmniejszenie przyczepności i śliskie drogi. Podlewanie dróg powoduje również nierówne nawierzchnie lub dziury. Silne produkty minimalizujące pył drogowy zmniejszają to ryzyko. Kurita oferuje wysoce ekonomiczne produkty pozwalające zminimalizować kurz w górnictwie i budownictwie podziemnym. Środki te zostały zatwierdzone jako minimalizujące ilość kurzu na zakurzonych i pokrytych żwirem drogach. Przenikają one i utwardzają powierzchnię obrabianego materiału. Efekt naszych środków do minimalizacji pyłów drogowych utrzymuje się około 3-7 dni. Czynniki wpływające to właściwości powierzchni, pogoda i wykorzystywanie.

Bardzo skuteczne produkty uszczelniające są wykorzystywane do pokryw z otworem pieca kotłowniczego. Nasze specjalne rozwiązania minimalizujące ilość pyłów zmniejszają wpływ na środowisko. Emisje gazów koksowych z niewłaściwie uszczelnionych pokryw są znacznie ograniczone. Produkty uszczelniające Ferrosolf® od Kurita są stabilne przy wysokich temperaturach. Są one odporne na czynniki chemiczne i czynniki atmosferyczne. Działają również jako uszczelnienie pęknięć w materiałach ogniotrwałych. Pokrywy do rur wznoszących mogą być również uszczelnione.

Skontaktuj się z jednym z naszych przedstawicieli handlowych. Obejrzyj film poniżej i dowiedz się, w jaki sposób produkty Kurita pozwalają zmniejszyć zapylenie o ponad 90% przy bezpośredniej poprawie stanu środowiska i warunków pracy.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.