KuriLoc Kit

Zestaw KuriLoc - Zestaw badający bakterie Legionella.

Chorobę legionistów odkryto w późnych latach 70-tych po kilku jej wybuchach. W ostatnich dziesięciu latach, władze i kraje rozpoczęły pogłębiać swoje wysiłki, aby rozprawić się z tą kwestią. Kraje takie jak Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania mają ściśle określone prawa, które zmuszają końcowych użytkowników wody w komunalnych i przemysłowych instalacjach, żeby sprawowali ścisłą kontrolę nad swoimi układami i zastosowaniami. Nawet w krajach, gdzie przepisy bezpośrednio dotyczące bakterii Legionella nie istnieją, obowiązują wytyczne, standardy i najlepsze praktyki, których należy przestrzegać. Kurita zawsze pozostawała jeden krok do przodu w kwestii kontroli bakterii Legionella i z długim kursem orientacyjnym w tym obszarze.

Jedna z najnowszych innowacji w kontroli bakterii Legionella to szybka metoda detekcji: Zestaw KuriLoc. Ten zestaw testujący obecność bakterii Legionella podaje pierwsze wyniki już 3 godziny po pobraniu próbki i jest bardzo dokładny. Oznaczenie bazuje na RNA bakterii Legionella, które występują w próbce wody. RNA jest spotykane tylko w żywych komórkach w porównaniu do DNA, w tym komórki w stanie VBNC. Szybki test KuriLoc służy do rozpoznawania Legionella spp. Szybki test KuriLoc jest już wykorzystywany w akredytowanych oraz innych laboratoriach podając przegląd koncentracji Legionella w ciągu kilku godzin. W związku z tym, można dokonać aktualnej oceny wykonanego uzdatniania w układach w celu kontroli bakterii legionella na miejscu. Zwiększa to niezawodność układów i minimalizuje potencjalne ryzyko zdrowotne dla stron trzecich i pracowników. Ponadto monitorowanie mikrobiologicznych osadów (biofilm) w przemysłowych warstwach wodonośnych - powtarzalne, ilościowo i w czasie rzeczywistym - jest zasadniczym elementem udanego procesu kontroli w odniesieniu do skażenia. Szybkie wykrywanie i monitorowanie mikroorganizmów odgrywa centralną rolę. Klienci mogą skorzystać z zalet szybkiego wykrywania testem KuriLoc, albo zakupując własne urządzenie lub za pomocą usług testujących obecność bakterii Legionella świadczonych przez akredytowane laboratoria Kurita.

Nasze rozwiązania kontroli Legionella obejmują pełen pakiet do kontroli, monitorowania i usuwania bakterii Legionella:

 • Specjaliści certyfikowani przez VDI
 • Szybkie metody wykrywania KuriLoc
 • Usługi testowania Legionella
 • Plan działania
 • Monitoring HydroBio® Advance
 • Technologie i produkty Dilurit® BC S-System
 • Ocena ryzyka wystąpienia bakterii Legionella
 • Procedura
 • Pobieranie próbek i analiza
 • Czyszczenie i dezynfekcja
 • Szkolenia

Koncepcja BLOKADY: Całkowita kontrola bakterii Legionella dzięki rozwiązaniom od Kurita.

Zasięgnij porady eksperta Kurita, aby wybrać najlepszą opcję dla twojego układu!

TWÓJ KLUCZOWY PARTNER W KONTROLI BAKTERII LEGIONELLA

Więcej informacji można uzyskać pod: Kontrola Legionelli z Dilurit® BC S-System bądź jeden krok do przodu

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.