Technologia wolna od chlorku amonowego

Zapobieganie osadzaniu się soli amonowej i korozji.

Obecność chlorków lub akumulacja soli mogą prowadzić do uszkodzeń lub strat produkcyjnych w rafineriach naftowych. Sole te to zwykle chlorek amonu (NH4Cl) lub dwusiarczek amonu (NH4HS). Jednostki produkcyjne narażone na osadzanie się soli lub korozję to urządzenia do destylacji ropy naftowej, hydrorafinacji, instalacje FCC i reformatory. Sól często osadza się na ściankach rur, podajnikach frakcjonujących, orurowaniu i powierzchniach wymiennika ciepła. Złoża soli pozostawiają bardzo skoncentrowany, gęsty, kwaśny, lepki roztwór. Może to spowodować korozję pod złożem (korozja wżerowa), ponieważ osady soli pochłaniają wilgoć. Sole chlorku amonu i dwusiarczku amonu są silnie korozyjne. Instalacje wodne redukują ryzyko powstawania złóż soli. Jest to na pewno krok w dobrym kierunku, który pozwoli usunąć jak najwięcej soli. Sole amonowe są na ogół łatwo rozpuszczalne w wodzie. Ale w obecności węglowodorów, często nie udaje się całkowicie ich wyeliminować.

Kurita stworzyła unikalne rozwiązanie obróbki chemicznej zwane Technologią ACF. Preparaty płynne o bardzo silnej zasadzie organicznej pozwalają uniknąć korozji kwasem lub solą. Zasada organiczna ACF reaguje preferencyjnie z silnymi kwasami, takimi jak kwas solny (HCl) lub jego sole amonowe. Preferowana reakcja ACF z HCl daje znaczące korzyści w jednostkach produkcyjnych z wysokimi stężeniem H2S. W miejscach, w których sól się osadza, ACF powoduje wypieranie słabszego amoniaku poprzez formowanie płynnej soli ACF. Produkty rozkładu charakteryzują się bardzo wysoką absorpcją wilgoci (są silnie higroskopijne). Sole ACF charakteryzują się bardzo niską korozyjnością i mogą być łatwo usunięte z wody.

Programy oczyszczające za pomocą ACF są stosowane w sposób ciągły w celu zapobiegania powstawaniu soli i korozji. ACF reaguje natychmiast z kwaśnymi składnikami i minimalizuje potencjalne osadzanie się soli. Umożliwia to przetwórcom ropy uruchomienie urządzeń do destylacji o wyższej wydajności i większej niezawodności.

Instalacje FCC są często narażone na osadzanie się soli amonowej. W wielu przypadkach, sole chlorku amonowego zwiększają spadek ciśnienia lub są przyczyną zatopienia górnych podajników. Usuwanie osadów soli podczas normalnego procesu operacji jest szczególnie użyteczne w procesach rafineryjnych. Tradycyjne procedury mycia wieży pozwalają usunąć sole rozpuszczalne w wodzie. Ale w tym czasie proces podawania zostaje znacząco zredukowany. Otrzymywana benzyna, czasami również olej napędowy z krakingu katalicznego (LCO) wykracza poza specyfikację. Musi on zostać przetworzony po większych kosztach. W przypadku wykrycia osadów soli amonowej, czyszczenie linii za pomocą ACF jest rozwiązaniem pierwszego wyboru, które pozwoli rozpuścić osadzone sole osadzone na górnym podajniku. Redukcja przepustowości w takim przypadku nie jest konieczna. Osady soli zostają rozpuszczone i poruszone w krótkim okresie czasu. Szybki spadek ciśnienia różnicowego jest zazwyczaj dowodem efektywnego wyczyszczenia linii.

Czy potrzebujesz dowiedzieć się więcej na temat naszej technologii ACF? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ci osobistej i indywidualnej pomocy.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.