Trwałe oczyszczenie z Alberol®/Ferrolin®

Osady w instalacjach wodnych, zwłaszcza w wymiennikach ciepła mogą powodować znaczne spadki w przepływach ciepła, które mogą doprowadzić do utraty efektywności i w rezultacie wydajności chłodzenia. Protokoły dobrych praktyk zalecają czyszczenie w następujących okolicznościach:

  • długie czuwanie instalacji z wodą i bez niej,
  • nieefektywna obróbka chemiczna,
  • po wykonaniu prac konserwacyjnych w zakładzie.

Wyznaczone czyszczenia umożliwiają utrzymanie dostępności maszyn, rur i instalacji w dowolnym czasie i pomagają uniknąć niespodziewanych przerw. Regularne i specjalistyczne czyszczenie jest jednym z kluczowych czynników, które pozwala utrzymać gotowość eksploatacyjną urządzeń produkcyjnych.

Dlatego Kurita oferuje kwaśne, alkaliczne i neutralne środki czyszczące do usuwania osadu, kamienia, zanieczyszczenia, kurzu, lub brudu.

Alberol®/Ferrolin®: produkty do usuwania kamienia, tlenków metali, osadów, oleju, błota

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.