Woda kotłowa i systemy ogrzewania

Elastyczne programy oczyszczania i serwisowania kotła do wytwornic pary i systemów grzewczych.

Para jest potrzebna w prawie wszystkich sektorach przemysłu dla różnych celów. Para jest wykorzystywana jest jako para robocza, lub jako para grzewcza dostarczana do klientów przemysłowych i gospodarstw domowych. W energetyce, para wykorzystywana jest do napędu turbin wytwarzających energię elektryczną. Aby zapewnić wysoką wydajność kotłów parowych, optymalne uzdatnianie wody kotłowej jest konieczne. Zakłócenia w instalacji spowodowane przez kamień kotłowy, korozję, miejscowe przegrzanie lub przeniesienie do pary zmniejszają bezpieczeństwo działania i mogą być przyczyną znacznych strat ekonomicznych. Dlatego też Kurita dostarcza innowacyjne technologie, które umożliwiają uzdatnianie wody w kotle i serwis kotłów, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i korozji w całej instalacji kotła, w tym zbiornika, bojlera, pary i kondensatu.

Oferujemy pełny program oczyszczania dla szerokiego zakresu zastosowań:

 • Kotły parowe
 • Zamknięte systemy wody
 • Systemy ogrzewania przemysłowego i komunalnego

Jakiego rodzaju serwis i produkty związane z oczyszczaniem wody kotłowej oferuje Kurita?

 • Cetamine® : Innowacyjna i kompleksowa technologia polegająca na tworzeniu warstwy aminy, aby zapobiec korozji i osadom w kotle. Cetamine® spełnia wymagania dotyczące specjalnych zastosowań, takich jak produkcja żywności koszernej.
 • Ferrolix® : Tradycyjny program uzdatniania do ochrony przed korozją i osadami we wszystkich typach systemów kotła. Produkty są dostępne jako pojedyncze elementy lub jako kompletne systemy.
 • Ferrolix® A6060: Nietoksyczny odtleniacz zastępujący stosowanie hydrazyny, której stosowanie nie jest już dozwolone ze względu na jej toksyczność.
 • DReeM polimer™ : Nagrodzony polimer usuwający krzemionkę i utwardzenia na kotłach parowych
 • Serwisowanie kotła: Kurita oferuje szeroki zakres usług optymalizujących instalacje, kontrole zakładowe i doradztwo naszych specjalistów, które pozwolą przedłużyć żywotność instalacji oraz jej niezawodność.

Dlaczego warto wybrać produkty firmy Kurita?

 • Aby uniknąć uszkodzenia materiałów
 • Aby zapewnić optymalną wymianę ciepła bez miejscowego przegrzania
 • Aby zmniejszyć częstotliwość zrzutu wody i energii w kotle
 • Aby zaoszczędzić koszty konserwacji
 • Aby zminimalizować potencjalne przestoje w pracy zakładu
 • Aby zapobiec przegrzaniu, a w przypadku przeniesienia, ryzyku osadów na łopatach turbin
 • Aby zapewnić trwałość i niezawodność systemu
 • Aby zapewnić optymalną obsługę kotła dla danego systemu.

Potrzebujesz wsparcia? Oferujemy dostęp do naszych wykwalifikowanych ekspertów, którzy udzielą Ci osobistego i indywidualnego wsparcia.

Technologia Cetamine.

Cetamine® to innowacyjna i kompleksowa technologia służąca uzdatnianiu wody w kotle. Polega ona na kształtowaniu warstwy amin, które tworzą hydrofobową warstwę na powierzchniach metalowych całego systemu. Cetamine® tworzy ciągłą barierę dla wody i metalu, zapobiegając tym samym korozji bez wpływu na transfer ciepła. Cetamine® to najnowocześniejsze rozwiązanie dla uzdatniania wody. Ta nowa technologia umożliwia łatwą kontrolę całego systemu - za pomocą jednego produktu.

Odtleniacze.

Nawet niewielkie ilości rozpuszczonego tlenu mogą powodować korozję w linii zasilającej, kotle lub instalacjach pary i kondensatu. Całkowite usunięcie za pomocą mechanicznego odgazowania nie jest możliwe. Kurita oferuje szereg lotnych i nielotnych odtleniaczy, które pozwolą usunąć pozostały rozpuszczony tlen. Konkretne produkty do stosowania w przemyśle spożywczym są także dostępne.

Środki zapobiegające osadzaniu się kamienia.

Powstawanie kamienia w instalacjach kotłowych, a szczególnie na rurach grzewczych zmniejsza skuteczność gorącej wody i kotłów parowych i stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Nawet cienkie warstwy kamienia mineralnego mogą znacznie ograniczyć transfer ciepła przez rury grzewcze. To zazwyczaj prowadzi do znacznie wyższego zużycia energii do produkcji pary wodnej lub do generowania niewystarczającej ilości pary wodnej przez dalsze urządzenia i użytkowników. Grubsze warstwy kamienia mineralnego mogą doprowadzić do lokalnego przegrzania rur grzewczych. W przypadku braku środków zaradczych, może dojść do odkształcenia rury lub nawet jej pęknięcia.

Aby uniknąć tych problemów krytycznych, Kurita oferuje inhibitory fosforanowe i polimerowe. Potencjalne jony tworzące kamień w wodzie są związane, rozproszone, a następnie usuwane z kotła przedmuchem. Zapobiega to powstawaniu kamienia w kotle i na rurach grzewczych.

Alkalizacja wody zasilającej, pary i kondensatu.

Korozja w urządzeniach kotła jest zazwyczaj spowodowana działaniem skroplonego dwutlenku węgla. CO2 w fazie płynnej tworzy kwas węglowy, który - przez rozpuszczenie - obniża wartość pH kondensatu. Rezultat: korozja.

Kurita oferuje pełną gamę neutralizujących amin do stosowania w kotłach pod niskim, średnim i wysokim ciśnieniem, które pozwalają zapobiec korozji w parze i kondensacie.

W oparciu o nasze doświadczenie i korzystając z pomocy naszych ekspertów, opracowujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb dla danego uzdatniania wody w kotle. Z przyjemnością udzielimy indywidualnych wskazówek.

 

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.