Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny.

Zużycie energii w przemyśle chemicznym jest ogromne. Chociaż przemysłowi już udało się znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, nadal musi się mierzyć z wysokimi kosztami energii, wysokim zużyciem wody i coraz bardziej rygorystycznymi przepisami. Racjonalizacja zużycia energii, zwiększona produkcja i dostępność zakładu to zatem istotne czynniki przyczyniające się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Chętnie Ci pomożemy w osiągnięciu tych celów. Kurita oferuje szerokie spektrum energooszczędnych rozwiązań, jak również rozwiązania dla poprawy produkcji zakładowej i jej bezpieczeństwa.

 

Przemysł farmaceutyczny musi reagować na wyzwania rosnącej konkurencji i naciski regulacyjne. Zwiększona wydajność i optymalne wykorzystanie zasobów przyczyniają się do osiągnięcia dodanej efektywności ekonomicznej.

Nasze koncepcje oszczędnego uzdatniania dla wody chłodzącej, wody kotłowej i ścieków pozwalają wydłużyć cykl eksploatacji i zwiększyć produktywność. Jako specjaliści od ultraczystej wody i odwróconej osmozy zapewniamy takie poziomy jakości wody, które spełniają najwyższe oczekiwania.

Zdobądź konkurencyjną przewagę dzięki inteligentnemu uzdatnianiu wody z Kurita.


W tym miejscu należy wybrać zastosowanie:

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.