Czyszczenie

Trwałe czyszczenie przemysłowe, usuwanie osadu i smoły z Ferrolin®i Alberol®

Osady w instalacjach przemysłowych mogą mieć wpływ na zmniejszenie wydajności systemu, a nawet prowadzić do uszkodzenia materiału konstrukcyjnego. W wymiennikach ciepła może to spowodować znaczne zmniejszanie przenoszenia ciepła, które prowadzi do obniżenia efektywności i ograniczenia wydajności chłodzenia. W rezultacie powoduje to konieczność chemicznego i mechanicznego czyszczenia rur. W pętlach maszyny papierniczej, osad powoduje wady w finalnym papierze.

Tworzenie osadów może być spowodowane przez różne przyczyny, np. zła jakość wody, niewystarczające czyszczenie chemiczne, usterki w procesie. Ze względu na poważne problemy, jakie mogą powstać, nadmierny osad powinien być usuwany za pomocą czyszczenia chemicznego.

Celem udanego czyszczenia jest dogłębne usunięcie wszelkich osadów minimalnie wpływając na powierzchnię i przy zachowaniu najwyższej możliwej zgodności z normami ochrony środowiska.

Klient oczekuje, że będzie mógł to osiągnąć przy niskich kosztach pracy i minimalnym czasie przestojów dzięki wysokiemu bezpieczeństwu pracy.

Protokoły dobrych praktyk zalecają czyszczenie w następujących okolicznościach:

 • Długie czuwanie instalacji z wodą i bez niej, 
 • Nieefektywna obróbka chemiczna, 
 • Po wykonaniu prac konserwacyjnych w zakładzie.

Wyznaczone czyszczenia umożliwiają utrzymanie dostępności maszyn, rur i instalacji w dowolnym czasie i pomagają uniknąć niespodziewanych przerw. Regularne i specjalistyczne czyszczenie jest jednym z kluczowych czynników, które pozwala utrzymać gotowość eksploatacyjną urządzeń produkcyjnych. Dlatego Kurita oferuje kwaśne, alkaliczne i neutralne środki czyszczące do usuwania osadu, kamienia, zanieczyszczenia, kurzu, lub brudu. W celu dobrania odpowiednich parametrów procesu czyszczenia, bardzo ważne jest, aby wiedzieć jaki skład ma dany osad. Dlatego zalecamy analizę osadów. Ponadto, należy znać grubość osadów.

Generalnie, kwaśne środki czyszczące powinny być tak dobrane, aby mogły usunąć osady nieorganiczne, a alkaliczne środki czyszczące powinny być stosowane do usuwania materiału organicznego.

W indywidualnych przypadkach, może okazać się konieczne zastosowanie dwóch środków czyszczących kolejno: na przykład, jeśli trzeba usunąć grube osady składające się w około połowie z węglanu wapnia i połowie z materii organicznej. W tym przypadku, należy najpierw zastosować kwaśny środek czyszczący i po przepłukaniu, alkaliczny środek czyszczący.

Alberol® i Ferrolin® : produkty do usuwania kamienia, tlenków metali, osadów, oleju, błota.

Co Kurita ma do zaoferowania? 

 • Wstępne badanie wcześniej określonych warunków brzegowych, np. materiały obwodowe, dostępny czas, istniejące wyposażenie techniczne.
 • Dokładna analiza składu osadów.
 • Wykonanie niestandardowej procedury czyszczenia.
 • Propozycje optymalizacji uzdatniania wody, np. korzystanie z naszych produktów do stabilizacji twardości lub zahamowania korozji w instalacjach wodnych, aby uniknąć korozji oraz osadów.

Dlaczego warto wybrać produkty firmy Kurita?

Nasze środki czyszczące charakteryzują się zoptymalizowaną wydajnością podczas usuwania osadu:

 • Aby uniknąć redukcji w przenoszeniu ciepła.
 • Aby utrzymać przepływ wody.
 • Aby usunąć osady mułu.
 • Aby uniknąć skażenia biologicznego.
 • Aby chronić obwody przed korozją.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ci osobistej i indywidualnej pomocy.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.