Kodeks postępowania Grupy Kurita

Podstawowe Wartości

Podstawowe Wartości tworzą podstawę osądów i działań grupy Kurita, a Kodeks Postępowania grupy pokazuje, jakie obowiązujące normy i przepisy musimy przestrzegać i jakie należy podjąć działania, które są oparte na zasadach społecznej etyki.

Podstawowe Wartości

Uczciwość
Aby pozostać elastyczną i konkurencyjną spółką, która potrafi przetrwać w środowisku rynkowym, prowadzimy działalność w sposób rzetelny, odchodząc od przestarzałych wartości i ideałów, które już nie są właściwe.

Przejrzystość,
Aby stać się grupą globalną, aktywnie przestrzegamy zasad międzynarodowego towarzystwa i zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność w sposób transparentny.

Integralność
Prowadzimy działalność w sposób szczery, jednocześnie podejmując żmudne wysiłki zmierzające do spełnienia oczekiwań społecznych i umacniania naszej reputacji jako spółki, która dotrzymuje swojego słowa.

Bezpieczeństwo
Jako światowy lider w technologii, dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości produktów i usług, jednocześnie minimalizując negatywne skutki, jakie technologia może wywierać na życie i własność ludzi.

Zgodność
Jako spółka zajmująca się zaawansowanym uzdatnianiem wody i zarządzaniem środowiskowym, będziemy prowadzić działalność w taki sposób, aby zapewnić zgodność wzrostu gospodarczego z ochroną środowiska, dzięki czemu możemy pomóc utrzymać globalne środowisko w dobrej kondycji dla następnej generacji

Jasno określa, jak powinniśmy działać razem, ponad różnicami językowymi, obyczajowymi, kulturalnymi i innymi atrybutami.

Pełna treść znajduje się w poniższym pliku PDF:

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.