Support of Sustainable Development Goals with Cooling Water Reclamation

Rekultywacja wody chłodzącej.

Obecnie stoimy w obliczu coraz poważniejszych wyzwań związanych z wodą w skali globalnej. Obejmują one niedobory wody spowodowane nierównomiernym rozmieszczeniem, zanieczyszczenie wody związane z rozwojem przemysłowym oraz zubożenie wód gruntowych.

Aby poprawić tę sytuację, Grupa Kurita aktywnie wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ.

Opierając się na zagadnieniach społecznych nakreślonych w SDG, Grupa Kurita ma na celu przyczynić się do ich realizacji poprzez dziedziny swojej działalności - „woda i środowisko” - oraz dostarcza swoim klientom rozwiązania w zakresie „oszczędzania wody”, „oszczędzania energii” i „zmniejszania ilości odpadów”.

Naszą wizją i celem dla świata recyklingu wody jest jej całkowity recykling.

Odzysk wody spustowej z wieży chłodniczej.

Grupa Kurita wraz ze swoimi klientami będzie dążyć do zmniejszenia ilości wody zużywanej w działalności gospodarczej. Aby to osiągnąć, Kurita opracowała innowacyjne i unikalne technologie oparte na optymalnym połączeniu urządzeń do uzdatniania wody i produktów do uzdatniania wody.

Dzięki bogatemu doświadczeniu zarówno w chemicznym uzdatnianiu wody, jak również w produkcji urządzeń do uzdatniania wody dla różnych gałęzi przemysłu, Kurita połączyła swoje siły w celu opracowania zintegrowanych technologii odzyskiwania wody i produktów do uzdatniania wody, aby zapewnić optymalną jakość i ilość wody potrzebnej w określonych procesach przemysłowych.

Dla celów rekultywacji wody niezbędne jest posiadanie technologii i specjalistycznej wiedzy w różnych dziedzinach uzdatniania wody. Kluczowe znaczenie ma poznanie potrzeb, ale także ograniczeń tych różnych technologii. W celu zapewnienia odzysku wody spustowej z wieży chłodniczej Kurita dostosowała się do tych potrzeb i ograniczeń, czego wynikiem jest unikalna technologia, która umożliwia odzyskanie do 80% spuszczonej wody chłodzącej, która w przeciwnym razie zostałaby utracona poprzez odprowadzenie wody.

Kurita oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie urządzeń i produktów do uzdatniania wody, które nie działają tylko dla jednego zastosowania (np. chłodzenia), ale uwzględniają cały obieg wody (np. chłodzenie i rekultywacja wody).

Połączenie tych technologii z nowoczesnymi rozwiązaniami IoT i monitorowania zapewnia bezpieczną i stabilną pracę instalacji przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiego stopnia rekultywacji wody.

Grupa Kurita dostarcza klientom kompleksowe rozwiązania, integrując różne technologie, produkty i usługi w trzech obszarach biznesowych: środki chemiczne do uzdatniania wody, systemy do uzdatniania wody oraz usługi IoT.

Systemy: Grupa Kurita zapewnia optymalne systemy uzdatniania wody do produkcji wody o wymaganej jakości.

  • Systemy membran
  • Systemy kanalizacyjne dla różnych branż
  • Systemy rekultywacji wody

Środki chemiczne: Grupa Kurita dostarcza różne środki chemiczne do uzdatniania wody, które pomagają zapobiegać wyzwaniom operacyjnym, oszczędzać wodę i zmniejszać zużycie energii.

  • Uzdatnianie wody chłodzącej
  • Uzdatnianie wody kotłowej
  • Uzdatnianie membran

IoT i Monitoring: Dzięki usługom IoT i monitoringu możemy zapewnić kontrolę nad oczyszczaniem i płynną pracę stosowanych instalacji i produktów do uzdatniania wody.

 

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ciosobistej i indywidualnej pomocy.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.