Środki przeciw pieniące

Środki przeciwpieniące i odpieniające przeciw powstawaniu i destabilizujące tworzenie piany.

Tworzenie piany w procesach petrochemicznych może prowadzić do poważnych problemów. Jest to fizyczne przyswojenie pęcherzyków gazu w cieczy. Tworzenie piany zachodzi przy połączeniu gaz-ciecz. Niskie napięcie powierzchniowe cieczy pozwala rozszerzyć powierzchnię pęcherzyków gazu. Węglowodory, małe cząstki i kwasy zwiększają tendencję do tworzenia piany i stabilności. Negatywne skutki piany to zmniejszona moc przerobowa, starty w kosztach operacyjnych i problemy separacyjne.

Mają one wpływ na bębny separacyjne, wieże destylacyjne, urządzenia do ekstrakcji lub płuczki gazowe i z cieczy. Kwaśne płuczki gazowe w zakładach etylenowych są bardzo podatne na powstawanie piany. Tam powstawanie piany jest często związane z osadem. Stałe cząstki polimeru mogą ustabilizować pianę. Tworzenie piany może zwiększyć ciśnienie różnicowe. Negatywne skutki to emulsja w sekcji wody odpływowej lub niepożądane przeniesienie soli do urządzeń odbiorczych. A więc powstawanie piany może stać się o wiele bardziej dotkliwe, jeśli polimeryzacja jest problemem. Odcinki destylacji ekstrakcyjnych w układach odzyskiwania butadienu często zmagają się z powstającą pianą. Niektóre piany wykazują bardzo dużą stabilność. Warstwa o wysokiej sprężystości, wysoka lepkość powierzchni i masy to czynniki stabilizujące dla piany. Wysoka zawartość substancji stałych może także stabilizować pianę. Gromadzi się przy połączeniu ciecz/gaz. Zapobiega to koalescencji pęcherzyków i powoduje ich pęknięcie.

Wymagane jest podjęcie natychmiastowych działań w celu zapobieżenia lub zdestabilizowania istniejących pian. Środki odpieniające to metody chemiczne wykorzystywane do kontroli piany. Środki przeciwpieniące zapobiegają powstawianiu piany. Środki odpieniające niszczą już powstałe pęcherzyki gazu. Pojawia się perforacja warstwy spowodowana spadkiem powierzchni. Powoduje to dużą zmianę w powierzchniowej wolnej energii. Wynikiem jest pęknięcie ściany z bańkami i jest kontrolowane przez efekt „Marangoniego”.

Środki przeciwpieniące i odpieniające od Kurita to środki powierzchniowo czynne (surfaktanty), które spełniają wymagania procesu. Nasze wysoce wydajne środki przeciwpieniące i odpieniające pozwalają zniszczyć istniejącą już pianę w sposób natychmiastowy. Zapobiegają też tworzeniu nowej piany. Metody kontrolowania piany Kurita charakteryzują się szybkim rozproszeniem i bezwładnością chemiczną. Mają one niższe napięcie powierzchniowe niż środek tworzący pianę. Nierozpuszczalność w środku zapobiegającym powstawaniu piany jest bardzo ważną właściwością dla kontroli piany. Nasze metody chemiczne łączą obie funkcje w celu kontrolowania tworzenia się piany. Mają one bardzo niską rozpuszczalność w roztworze cieczy. Wchodzą w stan gazu/cieczy i koncentrują się na warstwie powierzchniowej. Zwiększa to elastyczność warstwy cieczy na pęcherzyku gazowym. Siły zakłócające powstawanie piany prowadzą do pęknięcia pęcherzyków.

Kurita oferuje różne rodzaje metod kontrolowania piany. W zakładach petrochemicznych wykorzystywane są głównie oleje silikonowe, organiczne lub niesilikonowe środki przeciwpieniące.

Potrzebujesz wsparcia? Oferujemy dostęp do naszych wykwalifikowanych ekspertów, którzy udzielą Ci osobistego i indywidualnego wsparcia.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.