Nasza sieć dystrybutorów

Dystrybucja.

Dla dedykowanych rynków i regionów, Kurita współpracuje ściśle ze spółkami detalicznymi, zgodnie z jasno zdefiniowaną polityką dystrybucji. Zawiązaliśmy silną współpracę z tymi spółkami, które okazały się poważne i kompetentne. Ufamy im tak, jakby były nasze.

Co Kurita oferuje swoim dystrybutorom?

 • Technologie w całej dziedzinie uzdatniania wody
 • Rejestr międzynarodowych lub krajowych spółek klienta
 • Bezpieczne produkty i procesy
 • Metody uzdatniania opracowane specjalnie dla potrzeb dystrybucji
 • Laboratoria badawcze i rozwojowe oraz referencyjne
 • Regularne szkolenia
 • Ciągły przepływ informacji dotyczących technologii, rozwoju, rynku i prawodawstwa
 • Wsparcie marketingowe
 • Okazja, aby stać się dystrybutorem naszych technologii w danym regionie lub obszarze

Co może zaoferować Zespół Dystrybucyjny Kurita?

 • Lokalny serwis z całą naszą wiedzą i doświadczeniem.

Dlaczego warto być dystrybutorem produktów Kurita?

 • Ogólnoświatowa sieć dystrybutorów i międzynarodowe seminaria organizowane w celu wymiany doświadczeń i odkrywania nowych rynków
 • Długoterminowe partnerstwo z wiodącymi spółkami działającymi na scenie międzynarodowej.

Dlaczego warto wybrać dystrybutora Kurita jako dostawcę rozwiązań uzdatniania wody?

Korzyści dla klienta zarówno z know-how i technologii opracowanych przez międzynarodową grupę oraz możliwość dostosowania lokalnego usługodawcy. Skontaktuj się z naszymi biurami, aby zlokalizować naszą sieć dystrybutorów w swoim kraju lub regionie lub skontaktuj się z nami.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.