Środki demulgujące

Demulgatory zapewniające szybką separację oleju i wody.

Etylen jest wytwarzany głównie w procesie krakingu strumieniowego. Proces ten obejmuje kraking termiczny, chłodzenie, kompresję i separację. Gorące gazy po krakingu są natychmiast studzone w ropie naftowej i wieżach z wodą gaszącą. Zadaniem układu chłodzenia jest niedopuszczenie do polimeryzacji i powstawania niepożądanych produktów ubocznych. Wieże z wodą gaszącą działają przy niskim spadku ciśnienia. Szczątkowe ciepło z gazu pirolizy jest odzyskiwane przez absorpcję w gorącej wodzie gaszącej. W separatorze oleju/wody, węglowodory są eliminowane z wody gaszącej. Woda gasząca uzyskana z separatora wody/oleju ulega rozpadowi, a część z niej powraca do obiegu wieży z wodą gaszącą.

Często oddzielona woda gasząca zawiera jeszcze większe ilości rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych olejów. Emulgowanie węglowodorów i wody w wodzie gaszącej może wywołać pewne trudności. Separacja olej-woda kiepskiej jakości może powodować sporadyczne utraty wody gaszącej. Negatywne skutki to problemy z poziomem, osady i korozja urządzeń odbiorczych. Szczególnie dotknięte są wymienniki gaszące, DSG i zgarniacz wody procesowej. Niektóre zakłady instalują specjalnie zaprojektowane agregaty DOX (Separator Rozproszonego Oleju). Jest to układ montowany na płozach służący separacji wodno-olejowej. Emulgowany olej i zawiesiny są wyodrębniane z wody gaszącej. Agregaty DOX usuwają stężenia węglowodorów poniżej poziomu 20 ppm. Problemy związane z emulgowaniem mogą wymagać zmiany poza środkiem filtracyjnym DOX.

Odpowiedni środek demulgujący pomoże usprawnić separację węglowodorów i wody. Należy jednak unikać podawania tego środka w zbyt dużych dawkach. Dodatki demulgatorowe posiadają właściwości powierzchniowe. W wysokich stężeniach, mogą działać jako emulgatory. Idealną demulgację można łatwo zaobserwować. Zemulgowana woda gasząca będzie się różnić w wyglądzie od lekko mętnej do mleczno/mętnej.

W większości przypadków, demulgacja wody i oleju jest niezbędna. Kurita oferuje wydajną metodę demulgacji. Węglowodory generalnie przenoszą ładunek ujemny na swojej powierzchni. Węglowodory są równomiernie rozproszone w małych kropelkach z powodu ich wypierających sił. Demulgatory naładowane kationami neutralizują ujemnie naładowane krople oleju. Siły odstraszające są osłabione i kropelki oleju są zebrane razem. Demulgatory rozpuszczają zawiesinę wody i oleju. Nasze dodatki demulgatorowe przyspieszają proces demulgacji. Separacja oleju i wody składa się z trzech etapów:

  1. Aglomeracja to faza związania małych rozproszonych kropel (klastrów).
  2. Kremowanie to stężenie fazy rozproszonej.
  3. Koalescencja to odpływ kropelek oleju zbierających się na powierzchni.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ci osobistej i indywidualnej pomocy.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.