Inteligentne zastosowania środków dezynfekujących do ochrony instalacji wodnych przed skażeniem biologicznym - Ferrocid®/Dilurit®

Instalacje z wodą przemysłową często stanowią idealne środowisko do rozwoju mikroorganizmów, np. z powodu obecności substancji odżywczych, sprzyjających temperatur, długiego czasu przebywania i stosunku powierzchni do objętości instalacji.

W tych warunkach, wysoka proliferacja bakteryjna może prowadzić do rozwoju biofilmu i późniejszych problemów, takich jak spadek wydajności instalacji i znaczących uszkodzeń spowodowanych korozją (MIC). Dodatkowo, bakteryjne biofilmy zbierające się na powierzchni mogą znacznie zmniejszyć przenoszenie ciepła i zwiększyć opór tarcia w rurach. Biofilmy na ścianach rur mogą również powodować poważne problemy sanitarne w instalacjach wodnych, gdyż są one środowiskiem powstawania mikroorganizmów chorobotwórczych (np. Legionella pneumophila, które rozprzestrzeniają się za pośrednictwem aerozoli i wywołują chorobę legionistów).

W konsekwencji, konieczne jest uzdatnianie za pomocą biocydów, np. w układach chłodzenia, zakładach produkcji papieru i celulozowniach. Zadaniem metod uzdatniania jest znaczne obniżenie zawartości bakterii (TBC) w wodzie oraz minimalizacja zawartości biofilmu. Należy wziąć pod uwagę aspekty minimalizujące negatywny wpływ na instalacje i środowiskową zgodność, takie jak AOX, COD, degradacja, zawartość azotu i fosforu.

Utleniające i nieutleniające produkty biobójcze:

Do uzdatniania instalacji wodnych za pomocą różnych typów produktów biobójczych, dostępna jest cała gama produktów i metodologii. Jedną znaczącą różnicą jest podział na środki utleniające i nieutleniające

Uwaga: W celu zwiększenia efektywności, biocydy mogą być łączone ze środkami bio-dyspergującymi, które mogą uszkodzić warstwę ochronną biofilmu i rozprzestrzenić martwą biomasę.

Utleniające produkty biobójcze:

Przenikają przez błony komórkowe, utleniając, a więc i modyfikując metabolizm komórek. Ich działanie jest nieselektywne. Dowiedz się więcej, odwiedzając naszą stronę innowacji Dilurit® BC S.

Nieutleniające produkty biobójcze:

Reagują zwłaszcza ze składnikami komórek bakteryjnych lub poprzez dezaktywację niektórych procesów metabolicznych. Ich działanie jest selektywne i generalnie nie zależy od wartości pH.

Dilurit®, Ferrocid®, Turbanion® i Kuriverter®: dla skutecznej kontroli mikroorganizmów (bakterie, grzyby i glony) oraz makro-organizmów (np. omułki) w przemysłowych układach recyrkulacji wody i filtracji membranowej.

Uwaga: Z biocydami należy się obchodzić ostrożnie. Zawsze należy zapoznać się z ulotką i informacjami dotyczącymi produktu przed użyciem.

Ferrocid 5280-S – Kompletny produkt do uzdatniania wody pitnej.

Ferrocid 5280-S jest jedynym w swoim rodzaju produktem, który gwarantuje pełną kontrolę nad wodą pitną i sanitarną poprzez proste rozwiązanie do zarządzania.

Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest zapobieganie rozmnażaniu się bakterii bez negatywnego wpływu na wodę pitną i szkód dla roślin.

Ferrocid 5280-S zapobiega osadzaniu się kamienia i gwarantuje doskonałą ochronę antykorozyjną w porównaniu z innymi popularnymi produktami utleniającymi.

  • Zgodny z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych B.P.R.
  • Choroba legionistów
  • Pomaga zapobiegać uwalnianiu się metali do wody
  • Czystsze i bardziej wydajne systemy
  • Niższe zużycie energii
  • Prosty i bezpieczny w użyciu

Ferrocid 5280-S spełnia postanowienia BPR dla PT 4 (sanityzacja zbiorników i obiegów wody pitnej i sanitarnej) oraz dla PT 5 (woda pitna i sanitarna).

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.