Ferrodor® - w celu zapewnienia niezakłóconej obsługi basenu

Kompleksowa i innowacyjna technologia do uzdatniania basenu od Kurita oferuje szeroki zakres produktów.

Uzdatnianie wody w basenach wiąże się z dwoma wyzwaniami:

  • Higieną dla pływaków
  • Klarownością wody

Nasz asortyment Ferrodor® obejmuje następujące rodzaje produktów:

  • Środki dezynfekujące: środki odkażające na bazie chloru i algicydy w celu utrzymania higieny. Produkty, które są dostępne w tabletkach, granulacie i płynie wykorzystywane są do ciągłego lub wstrząsowego chlorowania.
  • Regulatory pH: Roztwory alkaliczne i kwasy nieorganiczne w płynnej i proszkowej postaci do regulowania wartości pH.
  • Koagulanty - flokulanty: ciekłe produkty, które zapewniają czystą wodę przez osadzanie zawieszonych ciał stałych, olejów organicznych oraz krzemianów, które mogą zostać wyeliminowane w filtrach.
  • Uzupełniające środki chemiczne dla konserwacji w okresie zimowym. Zapobieganie mętności i osadzaniu się kamienia spowodowanymi twardością wody.Do usuwania kamienia, oleju i innych zanieczyszczeń, oferujemy filtr i środki czyszczące powierzchnię.

Uwaga: Z biocydami należy się obchodzić ostrożnie. Zawsze należy zapoznać się z ulotką i informacjami dotyczącymi produktu przed użyciem.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.