Dodatki do paliw

Dodatki do paliwa w celu spełnienia wymagań specyfikacji.

Zapobieganie bioosadom jest konieczne, gdy paliwa zawierają organizmy, które mogą rozkładać związki paliwa. Najczęściej spotykane rodzaje drobnoustrojów to grzyby i bakterie. Zazwyczaj żyją one w wodzie, ale wykorzystują paliwo jako składnik odżywczy i źródło tlenu. Mikroorganizmy mogą produkować kwasy, dwutlenek węgla, siarkowodór i duże muło-podobne kolonie rozrostowe. Grzyby mogą przetrwać w środowiskach o niskiej zawartości tlenu. Często występują w połączeniu z takimi bakteriami jak Pseudomonas. Gdy drobnoustroje osiedlają się, gromadzą się razem szybko się rozrastając. Duże obszary rozrostu są nazywane płytami. Płyty występują na bocznych ścianach i na dnie zbiorników.

Dodatki do paliwa są niezbędne, aby zapobiec bioosadom i korozji. Pod płytami, może wystąpić korozja mikrobiologiczna (MIC). Metaboliczne produkty uboczne wyżerają metal i powodują dziury. Drobnoustroje żyją w dziurach i pogłębiają proces korozji. W skrajnych przypadkach, pojawiają się otwory w metalowej powierzchni. Mikroorganizmy to przyczyna poważnych problemów, w tym zapychania się filtra, dlatego zaleca się stosowanie dodatków do paliwa. Najczęściej biocydy na bazie wody ulegają szybkiej degradacji pod wpływem zasadowego pH. Niektóre komercyjne biocydy ulegają rozkładowi w ciągu kilku dni przy pH 7. Dlatego wycofanie staje się konieczne, co jest szkodliwe i powoduje dodatkowe koszty.

Kurita dostarcza wydajne rozpuszczalne w oleju dodatki do paliwa, które pozwalają zatrzymać korozję i bioosady. Wykorzystuje się je, aby zapobiec zanieczyszczeniom biologicznym w olejach napędowych, olejach opałowych, paliwach resztkowych i innych destylatach ropy naftowej. Rozwój bakterii i grzybów jest eliminowany i/lub powstrzymywany. Nasze produkty biobójcze zostały zaprojektowane tak, aby usunąć tlenowe i beztlenowe grzyby, bakterie, drożdże i bakterie redukujące siarczan. Korzyści to bardzo dobre właściwości antykorozyjne zapewniające doskonałą ochronę przed mikrobiologiczną degradacją materiału i powstawaniem osadów ściekowych. Biocydy paliwowe od Kurita są całkowicie biodegradowalne (OECD 301D / EWG 84/449 C6). Nie zawierają azotanów, nitrozowych środków lub organicznie związanego chloru i nie mają wpływu na wartość AOX.

Gdy siarkowodór jest uwalniany, rozpuszczalne w oleju środki usuwające H2S od Kurita szybko zawiązują siarkowodór i merkaptany (RSH). Ta opłacalna metoda uzdatniania zapewnia bardzo niskie stopnie uzdatniania o wysokiej skuteczności i stabilności termicznej w paliwach.

Stabilizatory destylowanego oleju napędowego od Kurita to rozpuszczalne w oleju dodatki. Stosowane przy niskim dozowaniu, pozwalają ustabilizować destylaty paliwowe z pierwszej destylacji lub z krakingu. Właściwości antyoksydacyjne zapewniają dobrą stabilność kolorów z maksymalną minimalizacją osadów ściekowych. Charakteryzują się one wysoką stabilnością termiczną i zapewniają najwyższą wydajność w silnikach wysokoprężnych i palnikach domowych. Te dodatki do paliwa zapewniają ochronę przed zatarciem wtryskiwaczy, zatkanymi filtrami, filtrami siatkowymi, zaworami, dyszami i zanieczyszczonymi końcówkami palników. Nie są one ekstraktowane przez wodę w normalnych warunkach i nie zmętniają wody. Aktywne materiały zostały sprawdzone przez DEF STAN 91-91 w regionie EMEA.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ci osobistej i indywidualnej pomocy.

 

.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.