HydroBio® Advance

HydroBio® Advance - bezpośrednia metoda służąca określeniu i monitorowaniu rozwoju biofilmu we wszystkich instalacjach wodnych.

Teraz dostępna z nowymi funkcjami, takimi jak automatyczna kompensacja pomiaru osadów i nowy czujnik dla zastosowań geotermalnych do 250°C.

Biofilmy stanowią problem w prawie wszystkich rodzajach branż wykorzystujących wodę w swoich procesach. Biofilm w wodzie a szczególnie w układach chłodzenia ma idealne warunki do rozwoju: odpowiednią temperaturę, dużą ilość substancji odżywczych i dużo słońca. Dlatego kontrolowanie biofilmu w wodzie jest istotne, aby ograniczyć rozrost mikroorganizmów, szczególnie patogenów, takich jak bakterie legionella.

Warstwa biofilmu tworzy się na powierzchni przewodów i rur, z zanieczyszczenia powietrza, a zatem nie można jej uniknąć w wieżach chłodniczych. Dlatego monitorowanie grubości biofilmu jest kluczowe w kontroli mikroorganizmów w jakikolwiek instalacjach dystrybucji wody.

HydroBio® Advance od Kurita jest zatwierdzonym monitorem wykorzystującym innowacyjną metodę bezpośrednią do określania i monitorowania biofilmu. W miarę rozwoju biofilmu na powierzchni rur, HydroBio® Advance również dokonuje pomiaru biofilmu na powierzchni specjalnego czujnika rury lub arkusza. Ta innowacyjna metoda łączy wysokoczuły pomiar ciepła z określeniem biofilmu. Pomimo dużej czułości, pomiar jest bardzo dokładny, a zawiesiny, barwy i mętność wody nie mają na niego wpływu.

HydroBio® Advance jest przeznaczony nie tylko do pomiaru grubości i rozwoju biofilmu, ale może również pokazać proces usuwania biofilmu pod wpływem dezynfekcji: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Z HydroBio® Advance można wyregulować swój program uzdatniania w czasie rzeczywistym: zastosować odpowiednie produkty, odpowiednie dawki, w odpowiednim czasie. Możesz szybciej reagować na zmiany i szybciej usprawniać niezawodność uzdatniania dzięki informacji w czasie rzeczywistym za pomocą Kurita HydroBio® Advance.

Każdego roku przemysł wydaje miliardy na walkę z biofilmami:

  • Biofilmy zmniejszają transfer ciepła i zwiększają zapotrzebowania na energię
  • Biofilmy tworzą środowisko dla bakterii beztlenowych, które korodują instalacje
  • Biofilmy są źródłem powstawania chorobotwórczych bakterii takich jak Legionella

Dlatego bezpośredni monitoring i kontrola biofilmu i jego grubości są niezbędne w instalacjach wodnych. HydroBio® Advance praktycznie pozwala zobaczyć co się dzieje na powierzchni wewnątrz przewodów.

HydroBio® Advance pozwala zaoszczędzić do 50% całkowitych kosztów operacyjnych:   • Zmniejszenie zużycia środków biobójczych oraz negatywnego oddziaływania na środowisko

  • Zmniejszenie korozji wywołanej mikroorganizmami
  • Zmniejszenie kosztów obsługi i czasu przestojów układów

  • Poprawa wydajności układów
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  • Stosowanie odpowiednich produktów w odpowiednim czasie.

Więcej informacji na temat wyposażenia znajduje się pod: Urządzenia i Technologia

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ci osobistej i indywidualnej pomocy.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.