Zaawansowana oferta metod uzdatniających ścieki - Kuriflock/Gilufloc®

Każdy klient ma inne potrzeby. Oferując szeroką gamę produktów koagulacji i flokulacji, Kurita może zaspokoić potrzeby różnych zastosowań w różnych procesach produkcyjnych w dziedzinie budownictwa, przemysłu, wody i papieru. Klarując wodę uzupełniającą i/lub oczyszczając ścieki, pracujemy razem z naszymi klientami, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Nieorganiczne koagulanty:

 • Szeroka gama produktów na bazie aluminium w różnych stężeniach i zasadowości.
 • Sole glinu z własnej produkcji.

Naturalne, organiczne i mieszane koagulanty:

 • Synergiczne preparaty dla lepszych wyników klaryfikacji, zmniejszenie zużycia środków chemicznych i generacji ścieków.
 • Poprawiają klarowność, gdy obecne są oleje, środki barwiące i środki powierzchniowo czynne.
 • Rozwiązania dostosowane dla ścieków pochodzących z przemysłu spożywczego, motoryzacyjnego, hut i przemysłu ogólnego.

Demulgatory organiczne:

 • Naturalne, ekologiczne rozdzielacze zawiesin, skuteczne w szerokim zakresie pH, bez kontroli pH i ogrzewania dla lepszej waloryzacji zużytych olei i zawiesin.
 • Innowacyjne demulgatory do przenikliwej separacji wody i oleju.
 • Zmniejszenie wytwarzania osadu i globalnych kosztów oczyszczania.

Specjalne środki absorpcyjne:

 • Dla obniżenia poziomu rozpuszczalnych COD, BOD, węglowodorów i do usuwania barwników i metali ciężkich.

Szeroka gama flokulantów:

 • Klasyczne polimery w proszku i w emulsji, innowacyjne flokulanty na bazie wody szanujące środowisko.
 • Nowa generacja produktów wolnych od poliakrymnalidów.

Środki odwadniające osad:

 • Produkty w proszku, na bazie wody i emulsji, zgodne z głównymi układami odwadniającymi osad dla poprawy suchości i zmniejszenia objętości osadu.

Specjalne środki usuwające ciężki metal i aniony:

 • Środki usuwające ciężki metal i aniony stosowane w szerokim zakresie pH, do usuwania np. Zn, Cr, Pb, Hg, Ni, fluorków, siarczanów, fosforanów.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.