Środek kontrolujący biofilm do układów membranowych

KURIVERTER® RC

Bioosad to jeden z najpoważniejszych problemów z jakim muszą się zmierzyć układy Osmozy Odwróconej (OO), zwłaszcza te o wysokiej zawartości substancji organicznych, takie jak oczyszczalnie ścieków, zakłady odsalania wody morskiej lub przemysł spożywczy.

Ciągłe korzystanie ze środków utleniających nie jest zalecane i powinno być ograniczone do wstępnej obróbki wody i zbiorników retencyjnych, unikając przy tym sytuacji, gdzie środki chemiczne dosięgną obszaru obróbki. Czas kontaktu tych substancji z wodą może nie być wystarczający, aby całkowicie wyeliminować zawartość zanieczyszczeń organicznych.

Kurita opracowała środek Kuriverter® IK-110 minimalizujący biofilm, który chroni zakłady od wpływu mikroorganizmów i biofilmów do systemów wstępnego czyszczenia i do samych membran.

Kuriverter® IK-110 to doskonały środek do redukcji biofilmu, dodaje się go do zbiornika surowej wody w celu ochrony całego układu OO przeciwko tworzeniu się warstwy biofilmu za pomocą tylko jednego produktu. Kuriverter® IK-110 jest kompatybilny z membranami i jego zgodność jest potwierdzona w licznych pismach od najbardziej znanych na świecie producentów membran.

Pojęcie uzdatniania wody staje się proste i bezpośrednio redukuje czas procesu czyszczenia oraz związane z tym koszty siły roboczej, materiałów chemicznych i przestojów, co prowadzi do zmniejszenia całkowitego kosztu użytkowania.
Przy stosowaniu Kuriverter® IK-110 ciśnienie różnicowe spada, odpływ strumienia jest zmniejszony, a odrzucenie soli się usprawnia.
Doskonałe wyniki zostały udowodnione w autopsjach membran OO, które potwierdzają znaczną redukcje bioosadów na membranie odwrotnej osmozy przez użycie nowych środków redukujących biofilm.

Korzyści obejmują:

  • Unikalną i opatentowaną technologię
  • Produkt z listy NSF.
  • Zmniejsza ciśnienia różnicowego wzdłuż membrany
  • Zmniejsza zużycie energii pompującej
  • Przywraca i utrzymuje przepływ przenikający
  • Zmniejsza częstotliwość czyszczenia CIP
  • Zmniejsza całkowity koszt działania

Ten nowy sposób uzdatniania to skuteczny sposób likwidowania przyczepności mikroorganizmów do powierzchni membrany OO i rozrywania resztek mikrobów i produktów ich metabolizmu. Nawet w przypadku skażonej wody zasilającej i niedostatecznego wstępnego oczyszczania ścieków, ten nowy środek przeciwosadowy poradzi sobie z problemem bez konieczności dodatkowych nakładów.

Kuriverter® IK-110 został opracowany w centrum badawczym Kurita, aby ochronić układy odwróconej osmozy przed bioosadami i aby wydłużyć okresy między czyszczeniami CIP.

Zachęcamy do zapoznania się ze studium przypadku na temat udanych zastosowań Kuriverter® IK-110 w różnych branżach i aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań OO od Kurita.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ci osobistej i indywidualnej pomocy.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.