Kompleksowe dodatki retencyjne i flokulanty - Labufloc®

Nasze polimery Labufloc® to dodatki usprawniające retencję i drenaż. Ponadto dostępne są produkty organiczne, nieorganiczne i produkty łączone do odzysku włókien i odwadniania osadów ściekowych.

W połączeniu z naszą wiedzą i zaawansowanymi urządzeniami uzupełniającymi i dozującymi, można zaobserwować następujące korzyści:

  • Zwiększone zatrzymywanie pyłów i napełniaczy
  • Ulepszone odwadnianie i tworzenie arkuszy
  • Znaczne oszczędności kosztów
  • Zmniejszone zużycie energii.

Dodatkowo oferujemy szeroki wachlarz organicznych i nieorganicznych flokulantów do oczyszczania wody surowej i ścieków.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.