Metaqua®

Szeroki wachlarz produktów do uzdatniania wody pitnej od Kurita, który pozwala uniknąć tworzenia się kamienia i korozji, co prowadzi do zmniejszenia zawartości metali ciężkich w wodzie pitnej
Nasze produkty Metaqua® spełniają normy jakości materiałów określonych w normach europejskich, np. DIN EN 1209 dla krzemianów. Spełniają one najwyższe dopuszczalne stężenia określone w obowiązujących lokalnie przepisach, np. TrinkwVO w Niemczech.

  • Metaqua® fosforany (orto-, poli-)
  • Metaqua® krzemiany/ aktywne krzemiany
  • Metaqua® wodorotlenek sodu
  • Metaqua® mieszaniny
  • Opatentowana metoda oczyszczania wody pitnej: Metoda Integracji

Korzystając z licznych doświadczeń stosowania inhibitorów, rozwiązania Kurita pozwalają zmniejszyć ilość metali ciężkich w wodzie pitnej.
Działanie naszych rozwiązań można obejrzeć na poniższych filmach.
 
Rozpuszczone żelazo z korozji miękkich stalowych rur w sieciach dystrybucji wody prowadzi do niepożądanego rezultatu znanego jako „brązowa woda”. Ten film pokazuje, w jaki sposób zapobiec temu efektowi wykorzystując Metaqua® 187 L.

 

Tworzenie i osadzanie węglanu wapnia (kamień wapienny) może prowadzić do poważnych problemów w zakładach produkujących wodę pitną, takich jak nieprawidłowe działanie podgrzewaczy wody lub zablokowanie linii dystrybucji wody. Ten film pokazuje, w jaki sposób można zapobiec osadzaniu kamienia wapiennego wykorzystując Metaqua® 5000.

 

Na bazie naszego doświadczenie i korzystając z pomocy naszych ekspertów, opracowujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Z przyjemnością udzielimy indywidualnych wskazówek.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.