Indywidualne rozwiązania dla złożonych procesów przetwórczych

Indywidualne metody uzdatniające i programy chemiczne dla różnych procesów.

Trudno dziś sobie wyobrazić codzienne życie bez wykorzystywania rafinerii i zakładów petrochemicznych. Benzyna, olej napędowy, paliwo lotnicze lub surowce, takie jak etylen, styren i butadien do produkcji wysokiej jakości plastiku, mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu ekonomicznego i dobrobytu kraju.
Niezależnie czy szukasz rozwiązania istniejącego problemu w swoich urządzeniach przemysłowych, czy jesteś zainteresowany różnymi sposobami poprawy rentowności działania, nasze metody uzdatniające i chemiczne rozwiązania pomogą Ci zredukować koszty poprzez wydłużenie okresu eksploatacji, zwiększenie produkcji i jakości produktu.

Razem możemy określić Twoje szczególne potrzeby. Skontaktuj się z nami, aby poznać naszą szeroką gamę metod uzdatniających, koncepcji i rozwiązań chemicznych, takich jak:

  • Demulgatory: Demulgatory pomagają odseparować stabilne zawiesiny oleju/wody (O/W) lub wody/oleju (W/O).
  • Środki przeciwosadowe, przeciwutleniacze i przeciwpolimerowe: Niechciane osady soli, cząsteczki koksu, siarczek żelaza i tworzenie polimeru mogą zmniejszyć zdolność przewodzenia ciepła i wydajność produkcji. Metody przeciwosadowe i przeciwpolimerowe pozwolą uniknąć osadzania lub powstawania polimerów, usprawniając transfer ciepła i rentowność. Przeciwutleniacze i środki limitujące rozmiar cząstek blokują powstawanie polimeru.
  • Inhibitory korozji: Bardzo dobrze rozwinięte metody przeciwkorozyjne, w tym aminy neutralizujące, powłokotwórcze, odtleniacze albo unikalna opatentowana technologia ACF od Kurita zatrzymują lub znacznie zmniejszają korozję urządzeń przemysłowych.
  • Środki usuwające siarkowodór: Spełniając najbardziej wyśrubowane wymagania, jesteśmy w stanie dostarczyć środki usuwające H2S, które można stosować w postaci rozpuszczalnych w wodzie lub rozpuszczalnych w oleju preparatów płynnych.
  • Technologie czyszczące i odkażające: Nasze technologie C&D obejmują odgazowanie niebezpiecznych gazów, czyszczenie urządzeń do destylacji i odkażanie naczyń, wież, zbiorników itp. Samozapalne siarczki żelaza są eliminowane, a benzen lub dolna granica wybuchowości (LEL) jest zredukowana do zera.
  • Środki przeciwpieniące: Nasze środki przeciwpieniące zapobiegają problemom w procesach destylacji, produktach z olejem mineralnym, i wielu innych zastosowań. Ciekłe preparaty są łatwo wydalane i nie tworzą osadu.
  • Biocydy: Biocydy dla olejów napędowych, opałowych i innych produktów technicznych eliminują i zapobiegają rozwojowi bakterii i grzybów. Oferują doskonałe właściwości antykorozyjne przeciwko degradacji materiału mikrobiologicznego i tworzeniu osadów ściekowych bez wpływu na wartość AOX.

 

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.