Jakość poparta certyfikatem

Bezpieczeństwo, jakość i środowisko.

Zadowoleni klienci, zaangażowani pracownicy i szacunek dla społeczeństwa i przyrody to podstawowe wartości, którymi kieruje się nasza grupa. Z tego powodu już na bardzo wczesnym etapie ustaliliśmy poziom wewnętrznej jakości, ochrony środowiska, systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem. Sumienne i odpowiedzialne działania każdego pracownika Kurita kierują się tymi wartościami.

Oczywiście przestrzegamy międzynarodowo uznanych standardów i podlegamy regularnej kontroli.

ISO 9001. Jakość nie jest dziełem przypadku.

Wręcz przeciwnie, jest ona wynikiem ciągłego doskonalenia procesu. Stałe przeglądy i optymalizacje naszych procesów, produktów i usług to stałe elementy naszych norm zarządzania jakością certyfikowanych zgodnie z normą DIN EN ISO 9001.

ISO 14001. Środowisko dotyczy nas wszystkich.

Nie tylko każdy z osobna, ale przede wszystkim przedsiębiorstwa handlowe są odpowiedzialne za środowisko. Kurita traktuje ten obowiązek bardzo poważnie, wewnątrz i na zewnątrz. Oznacza to, że nie tylko zwracamy uwagę na proekologiczne działania w naszej firmie, doradzamy również naszym klientom wybór przyjaznych dla procedur i metod uzdatniania. Konsekwentna realizacja naszej polityki ochrony środowiska jest certyfikowana według normy DIN EN ISO 14001.

BS OHSAS 18001. Systematyczne bezpieczeństwo.

Bierzemy odpowiedzialność społeczną za naszych pracowników. W Kurita oznacza to nie tylko dobre intencje, ale sumienna praktyka. Podejmując proaktywne środki mające na celu rozpoznawanie i usuwanie potencjalnych zagrożeń w pracy, ciągle poprawiamy warunki pracy, jak również dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Nasze wysiłki są udokumentowane i potwierdzone zgodnie z BS OHSAS 18001.

REACH. Większa przejrzystość - niższe ryzyko.

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które mogą być powodowane przez związki chemiczne. REACH to skrót od "Rejestracja, Ocena, Autoryzacja i Ograniczenie Chemikaliów".
Kurita popiera w pełni cele REACH. Dlatego aktywnie promujemy odpowiedzialne obchodzenie się z chemikaliami, bezpieczne wytwarzanie naszych produktów w łańcuchu dostaw i ich bezpieczne użytkowanie przez naszych klientów.

Dalsze informacje na temat rozporządzenia REACH można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Biocydy

Rozporządzenie o Produktach Biobójczych (Rozporządzenie BPR (UE) 528/2012) dotyczy wprowadzania na rynek i stosowania produktów biobójczych, które są wykorzystywane w celu ochrony ludzi, zwierząt, materiałów lub wyrobów przed organizmami szkodliwymi, takich jak szkodniki lub bakterie, w wyniku działania substancji aktywnych zawartych w produkcie biobójczym.

Od 1 września 2015 r. ECHA publikuje listę przedsiębiorstw, które są prawnie upoważnione do dostarczania biobójczych substancji czynnych w UE (Art. 95 wykaz). Od tej daty, tylko produkty biobójcze zawierające Biobójcze Substancje Czynne od tych firm mogą być wprowadzane na rynek unijny.

Kurita Europe GmbH w pełni popiera cele BPR oraz zorganizowała wewnętrzny aparat w celu zapewnienia zgodności z przepisami dla Biobójczych Substancji Czynnych, które są obecne w naszych Produktach Biobójczych.

Dalsze informacje na temat rozporządzenia BPR znajdują się na następujących stronach internetowych:

Jeśli masz jakieś pytania na temat REACH lub BPR, prosimy o kontakt: MSDS@Kurita.eu.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.