Pochłaniacze

Środki usuwające siarkowodór i merkaptan.

Siarkowodór (H2S) jest naturalnie występującym gazem uzyskiwanym z wielu surowych olejów. W wyniku rozpadu związków siarki w oleju może się uwolnić dodatkowy siarkowodór. Tak głównie dzieje się, kiedy związki siarki wchodzą w kontakt z wodą przy wysokich temperaturach. Siarkowodór jest toksycznym, bezbarwnym gazem o zapachu zgniłego jaja. Jest wykrywalny przy niskim poziomie ppb i może być obecny we wszystkich strumieniach procesów rafineryjnych. Merkaptany (RSH) są najczęstszym źródłem zanieczyszczeń lżejszych składników węglowodorowych. Są one mniej reaktywne niż siarkowodór, ale także ograniczają specyfikację produktu. Obie substancje działają korozyjnie na metale, mogą zatruwać katalizatory, charakteryzują się przykrymi zapachami.

W wysokich temperaturach bitumen (asfalt) jako najcięższy produkt rafineryjny może wydzielać większe stężenia H2S do fazy oparów. Podczas wyłączenia elektrowni, zbiorników, pojemników, należy otworzyć wieże destylacyjne, aby umożliwić w razie potrzeby ich inspekcję na miejscu. Stężenie H2S w wolnej przestrzeni zbiorników może się zmienić z powodu temperatury, mieszania, lepkości i poziomu w zbiorniku. Związki siarkowodoru i merkaptanu należy bezpiecznie usunąć przed rozpoczęciem inspekcji.

Siarkowodór stwarza znaczące zagrożenie dla pracy, środowiska oraz problemy ze zgodnością. Aby spełnić wymagania techniczne i wymagania bezpieczeństwa, należy usunąć siarkowodór z gazu rafineryjnego, destylatów i olejów napędowych. Aby zmniejszyć ryzyko, należy zastosować środki usuwające siarkowodór. Komercyjne aminy neutralizujące są często wykorzystywane jako środki usuwające H2S, ale nie są one selektywne w usuwaniu siarkowodoru. W wysokiej temperaturze, takie środki mają właściwości rewersyjne i uwalniają H2S ponownie. Dobre środki usuwające H2S powinny zawierać dodatki rozpuszczalne w oleju, powodować szybkie i nieodwracalne reakcje i zapewniać wysoką stabilność termiczną.

Zwiększone stężenie siarkowodoru i merkaptanów w produktach końcowych znacznie obniża ich jakość. Te „niskiej jakości” produkty końcowe muszą być sprzedawane po niższej cenie. W najgorszym przypadku, muszą one zostać ponownie wykorzystane w procesach rafineryjnych. Jednakże oznacza to utratę produkcji, dlatego też wysoko wydajne środki usuwające H2S powinny być pierwszym wyborem do usuwania siarkowodoru. Metody usuwające siarkowodór proponowane przez Kurita eliminują te kłopotliwe elementy. Dostępne są również informacje na temat wysoce wydajnych metod chemicznych usuwających merkaptany.

Nasze środki usuwające H2S zapewniają szybką reakcję przy minimalnym mieszaniu poprzez podwyższenie jakości i wartości produktów gotowych. Nasze metody uzdatniające szybko usuwają siarkowodór i merkaptany w strumieniach produktu.

Zindywidualizowane środki usuwające siarkowodór od Kurita umożliwiają bezpieczną i terminową inspekcję systemów. Bardzo niskie dawki i opłacalne uzdatnianie zapewniają znaczne korzyści dla naszych klientów w różnych produktach. Według specyfikacji, Kurita dostarcza wolne od metalu technologie usuwające H2S, które są całkowicie rozpuszczalne w oleju lub wodzie o dobrych właściwościach antykorozyjnych. Nasze środki usuwające siarkowodór charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną. Na życzenie, Kurita może też dostarczyć wersje środków przeciwko siarkowodorowi wolne od azotu.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ci osobistej i indywidualnej pomocy.

 

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.