Produkty specjalne do papieru.

Pyrex®-Środki przeciwpalne

Nasze wolne od halogenu środki przeciwpalne stanowią kluczowy element do wytwarzania niepalnego papieru i produktów z włókniny, które są stosowane w budownictwie, opakowaniach lub elektronice.

Dostępne są zarówno płynne, jak i krystaliczne formy.

Syncol® - środki klejące

Unikalne kleje w sprayu do zmian bębna przy powlekaniu o dużej prędkości w technologii off-line lub liniach kalandrujących. Niezawodna przylepność nawet przy wysokich poziomach wlewu. Brak resztek - łatwo podlega rozwłóknianiu

Bekaperg® - bezhalogenowe środki rozwłókniające

Dodatki Bekaperg® są stosowane w celu odzyskania papieru zawierającego wodoodporne żywice. Dostępne są wysoce wydajne produkty alkaliczne lub utleniające, które przyczyniają się do oszczędności energii oraz wyeliminowania emisji AOX.

Calgon® i Polyron® - Dodatki do chusteczek

Średnio i wysoko cząsteczkowe polifosforany do zastosowań w cylindrze Yankee. Korzyści:

  • Doskonała stabilizacja twardości
  • Zwiększona żywotność rakla
  • Jednolita przyczepność podstawowej powłoki
  • Zwiększona miękkości i objętość

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.