Ścieki

Inteligentne oczyszczane instalacji ściekowych.

Większość branż wykorzystuje sporą ilość wody generując w ten sposób ścieki. Ze względu na zwiększoną wrażliwość ekologiczną i dzisiejsze ograniczenia prawne, muszą w związku z tym obsługiwać oczyszczalnie ścieków. Wyzwania związane z oczyszczaniem ścieków zależą w dużym stopniu od jakości wody. Kurita rozwija zróżnicowane produkty i rozwiązania w celu poprawy jakości wody zanim ścieki zostaną usunięte z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawa i środowiska. Różne technologie Kurita pozwalają starannie dostosować się do potrzeb każdej oczyszczalni poprzez optymalizację i poprawę jakości wody przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych. Dostarczamy kompletne rozwiązania dla efektywnego i zoptymalizowanego oczyszczania ścieków i lepszego ponownego wykorzystania wody w obiektach. Współpracujemy ściśle z naszymi klientami w celu zmniejszenia zrzutów do minimalnego poziomu w ramach realizacji jednego z naszych głównych celów, którym jest wspieranie zrównoważonego rozwoju.

Jakiego rodzaju produkty specjalne oferuje Kurita?

Oferujemy pełny program oczyszczania dla szerokiego zakresu zastosowań:

Uzdatnianie wody:

 • Kuriflock, Gilufloc® , Ferrofloc® : Naturalne, organiczne, nieorganiczne lub mieszane koagulanty i środki adsorpcyjne.
 • Kuriflock, Gilufloc® , Ferrocryl® : Szeroka gama anionowych, kationowych, niejonowych i amfoterycznych flokulantów dostępnych w proszku, środków na bazie wody oraz w postaci emulsji.
 • Kuriflock, Gilufloc® , Ferrocryl® : Specjalne środki do oczyszczania osadu, które pomagają oddzielić wodę od osadu wapiennego.

Demulgatory:

 • Kuriflock i Ferrolin® : Naturalne organiczne demulgatory są w stanie reagować w neutralnym pH i bez ogrzewania w celu lepszej waloryzacji wyeksploatowanych olejów i emulsji.
 • Innowacyjne demulgatory do przenikliwej separacji wody i oleju.
 • Naturalne i organiczne środki odwadniające olej zmniejszają skoncentrowane ilości oleju poprzez zmniejszenie do minimum ilości wody w oleju.

Biologiczne oczyszczanie ścieków:

 • Biooczyszczanie: Preparaty chemiczne stosowane do aktywnych instalacji ściekowych.
 • Biowzmazniacz: Seria suchych mikroorganizmów i substancji odżywczych do regeneracji układów biologicznych bez efektów ubocznych, które mogą się pojawić w kolejnych krokach.
 • Innowacyjne technologie poprawiające zdolności zakładów biologicznych oraz wzmacniające życie biologiczne przeciwko szczytowym truciznom w celu optymalnej redukcji CHZT, P i N.

Środki odpieniające i kotrolujące zapachy:

 • Kuriflock, Kurita® i Contraspum® : Oferujemy zaawansowane portfolio środków odpieniających na bazie silikonu i wolnych od krzemu z niskim COD, spełniające potrzeby konkretnych aplikacji i spełniające wymagania BfR (Bundesinstitut für Risikoanalyze) oraz FDA, zarówno dla zastosowań zapobiegawczych, jak i leczniczych.
 • Kurita® /Ferrosolf® i Kurirazer: Konkretne produkty do kontroli i neutralizacji zapachów chemicznych oraz pochłaniających nieprzyjemny zapach (np. Merkaptan metylowy, H2S)


Dlaczego warto wybrać produkty firmy Kurita?

Na przestrzeni kilku dziesięcioleci, zdobyliśmy wiele doświadczenia w oczyszczaniu ścieków w różnych rodzajach przemysłu. Nasze rozwiązania umożliwiają przestrzeganie przepisów, ochronę środowiska i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Naszym celem jest pomóc w poprawie procesów oczyszczania jednocześnie umożliwiając oszczędność wody i redukcję osadów ściekowych i odpadów. W miarę potrzeby, razem z naszymi klientami badamy również możliwość ponownego użycia wody, a tym samym kontrolowanie całej sieci wodociągowej.

 • Aby poprawić jakość wody
 • Aby spełnić rygorystyczne przepisy
 • Aby zoptymalizować wydajność zakładów
 • Aby zwiększyć ponowne wykorzystanie wody
 • Aby ograniczyć koszty operacyjne

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ci osobistej i indywidualnej pomocy.

Koagulanty i Flokulanty.

Ścieki z procesów przemysłowych zawierają szereg zanieczyszczeń, które są obecne w rozpuszczonych lub nierozpuszczalnych formach. Spełnianie ograniczeń dotyczących ścieków wymaga zastosowania procesów mechanicznych takich jak filtracja, sedymentacja i flotacja zanim woda może być odprowadzona do kanalizacji.

Szczególne zastosowanie koagulantów i flokulantów optymalizuje separację cząstek zawieszonych, ciał stałych i osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, które bez takich dodatków chemicznych nie mogłyby być usunięte w procesach flotacji lub sedymentacji.

Kurita oferuje szeroki wachlarz organicznych i nieorganicznych koagulantów i również różnych soli Al do usuwania fosforu, siarczanów, metali ciężkich i innych elementów krytycznych (np. F, As). Dodatkowo, specjalne środki pochłaniające od Kurita CHZT, BZT, HC i barwniki w oczyszczalniach ścieków.

Oprócz szerokiej gamy produktów w proszku, Kurita oferuje również emulsyjne polimery, wolne od oleju polimery dyspersyjne, flokulanty na bazie wody, gotowe do użycia roztwory, najnowszej generacji flokulanty wolne od akrylamidów oraz pełną gamę produktów do wstępnego oczyszczania wody pitnej zgodnych z odpowiednimi normami.

Odpowiednio działająca gospodarka ściekowa to odpowiednie i optymalne zastosowanie produktów. Można to osiągnąć poprzez rzetelne testowanie i monitorowanie ścieków w czasie rzeczywistym. Kurita dostarcza innowacyjne wyposażenie do oczyszczania ścieków, S.sensing CS, które gwarantuje użycie odpowiedniego produktu do uzdatniania ścieków w odpowiednim momencie. Tym samym też sprawne działanie zakładu przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitych kosztów operacyjnych.

Demulgatory.

Demulgacja odgrywa ważną rolę w skutecznym oczyszczaniu ścieków. Tylko skuteczne oddzielenie oleju od ścieków pozwala na bezproblemowe oczyszczanie ścieków i ich zwolnienie. Ponadto, ilość oddzielonego oleju, jak również koszty jego pozbycia, zmniejszą się znacznie, gdy zawartość wody w oleju zostanie zmniejszona. W niektórych przypadkach odpowiednie oddzielenie oleju od wody umożliwia odzyskanie oleju przy wysokiej wydajności i dobrej jakości.

Zastosowanie demulgatorów od Kurita i specyficzna adaptacja do procesu oczyszczania ścieków pozwoli zwiększyć skuteczność systemu demulgacji i ostatecznie zwiększy produktywność i zmniejszy koszty gospodarki wodnej.

Środki odpieniające.

W procesach przemysłowych, tworzenie piany jest często nieuniknione i ma wiele przyczyn. Duże ilości piany powodują ucisk i mogą nawet zagrozić bezpieczeństwu działania.
Środek odpieniający rozkłada pianę i/lub zapobiega jej powstawaniu. Nasi inżynierowie służą poradą w wyborze i zastosowaniu odpowiedniego środka odpieniającego, tak aby jak najlepiej dostosować go do urządzeń i procesów poszczególnych klientów. Dodatkowo bezpośrednie czujniki piany mogą być wykorzystane do automatyzacji dozowania środka odpieniającego, co dodatkowo zwiększy zdolności produkcyjne zakładu.
Środki kontrolujące zapachy.
W wielu procesach przemysłowych i instalacjach odprowadzających wody ściekowe, takich jak oczyszczalnie ścieków, zakłady zajmujące się demulgacją, zbiorniki do magazynowania i retencyjne zbiorniki wody, pojawia się nieprzyjemny zapach wynikający albo z substancji w ściekach, albo procesów przetwarzających.
Środki pochłaniające zapachy od Kurita usuwają zapachy, zapobiegają powstawaniu zapachów, zapobiegają powstawaniu korozyjnego siarkowodoru, a nawet mogą pochłaniać istniejące już przykre zapachy wytwarzane przez H2S.

Rozwiązania dostosowane do potrzeb.

Oczyszczalnie ścieków są unikalne ze względu na szereg czynników: jakość ścieków, procesy produkcyjne, zanieczyszczenia, struktura zakładu itp. Zapewniamy chemiczne i sprzętowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Zawsze przeprowadzamy badanie ścieków od początku zużywania wody aż do wypuszczenia jej biorąc pod uwagę wszystkie czynniki.
Na bazie naszego doświadczenia i korzystając z pomocy naszych ekspertów, opracowujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Z przyjemnością udzielimy indywidualnych wskazówek.

 

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.